{"lakes":[{"id":"757","name":"Pi\u0142ackie","othernames":"","description":"","latitude":"54.19450378417969","longitude":"21.96062660217285","area":"9.90","max_depth":"2.4","avg_depth":"1.1","length":null,"width":null,"altitude":"129.6","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/757\/Pilackie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/757\/Pilackie"},{"id":"43","name":"Pi\u0142akno","othernames":"Pi\u0142aki","description":"Pi\u0142akno po\u0142\u0105czone jest niewielkim odp\u0142ywem z Jeziorem Bia\u0142ym. U po\u0142udniowych kra\u0144c\u00f3w jeziora przebiega droga nr 600 Mr\u0105gowo - Szczytno.\r\n\n\r\nJezioro obj\u0119te jest stref\u0105 ciszy.","latitude":"53.78820037841797","longitude":"21.163299560546875","area":"252.80","max_depth":"56.6","avg_depth":"13.0","length":"4200.0","width":"1100.0","altitude":"143.0","fish":"w\u0119gorz, szczupak, lin, leszcz","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/43\/Pilakno","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/43\/Pilakno"},{"id":"795","name":"Pi\u0142aweckie B\u0142oto","othernames":"Pi\u0142awki","description":"","latitude":"53.74570083618164","longitude":"19.897899627685547","area":"5.00","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/795\/Pilaweckie-Bloto","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/795\/Pilaweckie-Bloto"}]}