{"lakes":[{"id":"786","name":"Godle","othernames":"","description":"","latitude":"53.883724212646484","longitude":"22.44072151184082","area":"1.30","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/786\/Godle","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/786\/Godle"},{"id":"457","name":"Mo\u0142dzie","othernames":"Lepaki Wielkie","description":"","latitude":"53.826698303222656","longitude":"22.23590087890625","area":"19.70","max_depth":"8.0","avg_depth":"4.1","length":"790.0","width":"380.0","altitude":"122.0","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/457\/Moldzie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/457\/Moldzie"},{"id":"848","name":"Lepaki","othernames":"Lepaki Ma\u0142e, Lepaczek","description":"","latitude":"53.830299377441406","longitude":"22.236400604248047","area":"9.50","max_depth":"8.8","avg_depth":"4.6","length":"450.0","width":"280.0","altitude":"123.7","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/848\/Lepaki","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/848\/Lepaki"},{"id":"1044","name":"Bajorko","othernames":"","description":"","latitude":"53.90236282348633","longitude":"22.424741744995117","area":null,"max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1044\/Bajorko","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1044\/Bajorko"},{"id":"1071","name":"Kniewo","othernames":"","description":"","latitude":"53.90469741821289","longitude":"22.417327880859375","area":null,"max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1071\/Kniewo","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1071\/Kniewo"},{"id":"1077","name":"Le\u015bne","othernames":"","description":"","latitude":"53.83786392211914","longitude":"22.21773338317871","area":"2.60","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1077\/Lesne","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1077\/Lesne"},{"id":"950","name":"Le\u015bne","othernames":"Zielone, \u017babinek","description":"","latitude":"53.86119842529297","longitude":"22.2278995513916","area":"6.00","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/950\/Lesne","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/950\/Lesne"},{"id":"456","name":"Guzki","othernames":"","description":"","latitude":"53.826778411865234","longitude":"22.214492797851562","area":"23.30","max_depth":"6.0","avg_depth":"3.7","length":"1070.0","width":"250.0","altitude":"123.4","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/456\/Guzki","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/456\/Guzki"},{"id":"451","name":"Zdr\u0119\u017cno","othernames":"Zdresno","description":"Jezioro po\u0142o\u017cone oko\u0142o 8 km od E\u0142ku. \r\n\r\nJest to zbiornik o miernie rozwini\u0119tej linii brzegowej, w pag\u00f3rkowatym otoczeniu, brzegach miejscami stromych. Obrze\u017ca zajmuj\u0105 pastwiska, \u0142\u0105ki i nieu\u017cytki. Ro\u015blinno\u015b\u0107 jest sk\u0105pa. ","latitude":"53.91299819946289","longitude":"22.40369987487793","area":"75.40","max_depth":"17.7","avg_depth":"7.8","length":"2500.0","width":"475.0","altitude":"127.3","fish":"leszcz, lin, oko\u0144, szczupak","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/451\/Zdrezno","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/451\/Zdrezno"},{"id":"430","name":"\u0141a\u015bmiady","othernames":"Le\u015bmiady","description":"Jezioro po\u0142o\u017cone oko\u0142o 8 km od E\u0142ku. \r\n\r\nJest to zbiornik o rozwini\u0119tej linii brzegowej, z trzema ma\u0142ymi wyspami. Rze\u017aba dna jest urozmaicona. Jezioro otaczaj\u0105 pola, pastwiska i \u0142\u0105ki. \u0141a\u015bmiady \u0142\u0105cz\u0105 si\u0119 z jeziorami U\u0142\u00f3wki i Stradu\u0144skim. Przez jezioro przep\u0142ywa rzeka E\u0142k. Jezioro miernie zaro\u015bni\u0119te.","latitude":"53.914798736572266","longitude":"22.28809928894043","area":"882.10","max_depth":"43.7","avg_depth":"9.5","length":"5850.0","width":"3800.0","altitude":"124.8","fish":"kara\u015b, leszcz, lin, oko\u0144, p\u0142o\u0107, sandacz, szczupak","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/430\/Lasmiady","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/430\/Lasmiady"},{"id":"663","name":"D\u0119bniak","othernames":"Guzki Ma\u0142e","description":"","latitude":"53.83320236206055","longitude":"22.20829200744629","area":"6.60","max_depth":"7.7","avg_depth":"3.9","length":null,"width":null,"altitude":"123.5","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/663\/Debniak","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/663\/Debniak"},{"id":"787","name":"Repki","othernames":"","description":"","latitude":"53.904998779296875","longitude":"22.44610023498535","area":"1.30","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/787\/Repki","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/787\/Repki"},{"id":"949","name":"Si\u0144czek","othernames":"S\u0119czek, Zierczyk, Ma\u0142e","description":"","latitude":"53.86349868774414","longitude":"22.21660041809082","area":"5.60","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":"300.0","width":"150.0","altitude":"124.0","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/949\/Sinczek","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/949\/Sinczek"},{"id":"452","name":"Sawinda Wielka","othernames":"Sawinda Du\u017ca","description":"Jezioro po\u0142o\u017cone oko\u0142o 8 km od E\u0142ku.\r\n\r\nJest to p\u0142ytki zbiornik o miernie rozwini\u0119tej linii brzegowej z dwoma wyspami. Dno jeziora muliste. Brzegi przewa\u017cnie p\u0142askie. Jezioro ubogo zaro\u015bni\u0119te. ","latitude":"53.87710189819336","longitude":"22.221500396728516","area":"224.80","max_depth":"9.5","avg_depth":"4.7","length":"3570.0","width":"960.0","altitude":"124.6","fish":"leszcz, lin, oko\u0144, p\u0142o\u0107, sandacz, szczupak, w\u0119gorz","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/452\/Sawinda-Wielka","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/452\/Sawinda-Wielka"},{"id":"470","name":"Karbowskie","othernames":"Bajtkowo Ma\u0142e, Bajtk\u00f3wko","description":"","latitude":"53.7577018737793","longitude":"22.252599716186523","area":"25.60","max_depth":"5.2","avg_depth":"2.1","length":"1425.0","width":"270.0","altitude":"157.0","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/470\/Karbowskie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/470\/Karbowskie"},{"id":"453","name":"Grabnik","othernames":"Grabnickie","description":"","latitude":"53.86821365356445","longitude":"22.210378646850586","area":"23.70","max_depth":"5.6","avg_depth":"2.6","length":"1045.0","width":"480.0","altitude":"124.6","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/453\/Grabnik","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/453\/Grabnik"},{"id":"469","name":"Bajtkowskie","othernames":"Bajtkowo Du\u017ce","description":"","latitude":"53.747398376464844","longitude":"22.255199432373047","area":"79.00","max_depth":"5.2","avg_depth":"2.3","length":"1500.0","width":"840.0","altitude":"151.7","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/469\/Bajtkowskie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/469\/Bajtkowskie"},{"id":"449","name":"Krzywionka","othernames":"","description":"Jezioro po\u0142o\u017cone oko\u0142o 10 km od E\u0142ku.\r\n\r\nZbiornik o bardzo rozwini\u0119tej linii brzegowej i mi\u0119kkim, mulistym dnie. Otoczenie jeziora stanowi\u0105 pola, \u0142\u0105ki, pastwiska oraz lasy li\u015bciaste. Brzegi wysokie, miejscami strome. Jezioro o bogatej ro\u015blinno\u015bci, oczerety wyst\u0119puj\u0105 na prawie ca\u0142ej d\u0142ugo\u015bci linii brzegowej. Przewa\u017caj\u0105 trzcina, pa\u0142ka w\u0105skolistna i sitowie.","latitude":"53.922298431396484","longitude":"22.426300048828125","area":"48.80","max_depth":"17.9","avg_depth":"3.1","length":"1850.0","width":"620.0","altitude":"134.2","fish":"szczupak, lin, leszcz","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/449\/Krzywionka","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/449\/Krzywionka"},{"id":"784","name":"Rydzewo","othernames":"","description":"","latitude":"53.928497314453125","longitude":"22.347766876220703","area":"7.50","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":"136.0","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/784\/Rydzewo","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/784\/Rydzewo"},{"id":"951","name":"Bagno","othernames":"","description":"","latitude":"53.86196517944336","longitude":"22.52560806274414","area":"2.80","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/951\/Bagno","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/951\/Bagno"}]}