{"areas":[{"id":"84047","name":"W\u0119g\u00f3j","delta":"0","distance":"224.3245680215278","description":"wie\u015b, pow. olszty\u0144ski, gm. Biskupiec","additionalDescription":"","latitude":"53.91086578","longitude":"20.96706772","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84047\/Wegoj","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84047\/Wegoj"},{"id":"83955","name":"Barczewko","delta":"0","distance":"199.10204825904185","description":"wie\u015b, pow. olszty\u0144ski, gm. Barczewo","additionalDescription":"","latitude":"53.84950638","longitude":"20.59105301","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83955\/Barczewko","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83955\/Barczewko"},{"id":"83947","name":"Tumiany","delta":"0","distance":"213.76072437682052","description":"osada, pow. olszty\u0144ski, gm. Barczewo","additionalDescription":"","latitude":"53.81227493","longitude":"20.82034492","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83947\/Tumiany","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83947\/Tumiany"},{"id":"83735","name":"Skarlin","delta":"0","distance":"125.93936596184577","description":"wie\u015b, pow. nowomiejski, gm. Nowe Miasto Lubawskie","additionalDescription":"","latitude":"53.46426773","longitude":"19.46769333","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83735\/Skarlin","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83735\/Skarlin"},{"id":"83581","name":"Trzcin","delta":"0","distance":"147.65563977768036","description":"wie\u015b, pow. nowomiejski, gm. Grodziczno","additionalDescription":"","latitude":"53.35824585","longitude":"19.76601791","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83581\/Trzcin","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83581\/Trzcin"},{"id":"82967","name":"Kiwity","delta":"0","distance":"215.10766543455773","description":"wie\u015b, pow. lidzbarski, gm. Kiwity","additionalDescription":"Czy Stoczek Klasztorny jest po\u0142o\u017cony ko\u0142o Kiwit czy te\u017c na odwr\u00f3t? Pewne jest jedno. Ma\u0142o kto s\u0142ysza\u0142by w Polsce o Kiwitach, gdyby nie sanktuarium w Stoczku.\r\n\r\nKiwity (niem. Kiewitten) \u2013 wie\u015b warmi\u0144ska w Polsce po\u0142o\u017cona w wojew\u00f3dztwie warmi\u0144sko-mazurskim, w powiecie lidzbarskim, w gminie Kiwity. Kiwity to gmina typowo rolnicza. Po\u0142o\u017cona jest na trasie Lidzbark Warmi\u0144ski-Reszel-K\u0119trzyn. Wie\u015b powsta\u0142a w 1308.\r\n\r\nNa terenie gminy po\u0142o\u017cone jest znane w ca\u0142ej Polsce Sanktuarium Nawiedzenia Naj\u015bwi\u0119tszej Marii Panny w Stoczku Klasztornym. W latach 50-tych by\u0142 tam wi\u0119ziony Stefan Wyszy\u0144ki. ","latitude":"54.09968185","longitude":"20.77094460","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/82967\/Kiwity","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/82967\/Kiwity"},{"id":"82919","name":"Le\u015bniewo","delta":"0","distance":"267.80496374862213","description":"wie\u015b, pow. k\u0119trzy\u0144ski, gm. Srokowo","additionalDescription":"","latitude":"54.21359253","longitude":"21.55685806","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/82919\/Lesniewo","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/82919\/Lesniewo"},{"id":"82912","name":"Srokowo","delta":"0","distance":"265.64855457968065","description":"wie\u015b, pow. k\u0119trzy\u0144ski, gm. Srokowo","additionalDescription":"Srokowo uzyska\u0142o prawa miejskie w 1405 roku. W 1945 roku miasteczko zosta\u0142o zniszczone przez Sowiet\u00f3w. Nie zosta\u0142o odbudowane i zosta\u0142o wsi\u0105. O czasach \u015bwietno\u015bci przypomina kilka zachowanych kamieniczek i barokowy ratusz miejski zbudowany na pocz\u0105tku XVII wieku.\r\n\r\n\r\nW Srokowie warto odwiedzi\u0107 Ko\u015bci\u00f3\u0142 wybudowano w 1409 roku. Jest to \u015bwi\u0105tynia jednonawowa z wie\u017c\u0105 od zachodu na rzucie kwadratu. We wsi znajduje si\u0119 r\u00f3wnie\u017c ko\u015bci\u00f3\u0142 ewangelicki z 1937 roku, ratusz wybudowany w latach 1772-1775, XVIII-wieczny spichlerz z muru pruskiego, murowano-ryglowy spichlerz z drugiej po\u0142owy XVIII w. i wie\u017ca Bismarcka 1902 r.\r\n \r\n","latitude":"54.21389909","longitude":"21.52280698","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/82912\/Srokowo","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/82912\/Srokowo"},{"id":"85536","name":"Przerwanki","delta":"0","distance":"288.98686696258386","description":"wie\u015b, pow. w\u0119gorzewski, gm. Pozezdrze","additionalDescription":"Przerwanki (niem. Przerwanken) wie\u015b letniskowa po\u0142o\u017cona w powiecie w\u0119gorzewskim, w gminie Pozezdrze. Za\u0142o\u017cona w 1544 roku. Ko\u0142o wsi czynna \u015bluza z 1910 roku.\r\n\r\nWie\u015b le\u017cy przy p\u00f3\u0142nocno - zachodnim brzegu jeziora Go\u0142dapiwo. Na p\u00f3\u0142noc od wsi dwa mniejsze jeziora: Pozezdrze i Wilkus. Dojazd z W\u0119gorzewa i Gi\u017cycka drog\u0105 63 przez Pozezdrze. Z Gi\u017cycka mo\u017cna te\u017c jecha\u0107 drog\u0105 63 do So\u0142dan i tam skr\u0119ci\u0107 na Kruklanki.\r\n\r\nKo\u0142o Przerwanek, w rejonie wsi Jasie\u0144czyk znajduj\u0105 si\u0119 tereny wpisane do centralnego rejestru teren\u00f3w uzdrowiskowych Polski ze wzgl\u0119du na lecznicze walory powietrza. Obszary gdzie p\u0142ynie Sapina zosta\u0142y uznane jako biocentra tj. jako obszary najmniej przekszta\u0142cone pod wzgl\u0119dem przyrodniczym.\r\n\r\nW 1915 r. na froncie od Ogonek do Przerwanek i Wy\u0142ud wybudowano 9 punkt\u00f3w oporu piechoty. Niezniszczony punkt zlokalizowany jest w rejonie wsi Przerwanki","latitude":"54.13247681","longitude":"21.91410255","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/85536\/Przerwanki","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/85536\/Przerwanki"},{"id":"85362","name":"\u017bytkiejmy","delta":"0","distance":"343.3760585642597","description":"wie\u015b, pow. go\u0142dapski, gm. Dubeninki","additionalDescription":"","latitude":"54.35291360","longitude":"22.69633640","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/85362\/Zytkiejmy","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/85362\/Zytkiejmy"},{"id":"84991","name":"Krzy\u017ce","delta":"0","distance":"259.73313955318275","description":"wie\u015b, pow. piski, gm. Ruciane-Nida","additionalDescription":"Kiedy wyjad\u0105 wczasowicze, Krzy\u017ce odzyskuj\u0105 sw\u00f3j klimat. W oparach unosz\u0105cej si\u0119 nad \u0142\u0105kami mg\u0142y, mo\u017cna dostrzec przemykaj\u0105cego si\u0119 Sm\u0119tka, ducha Puszczy Piskiej.\r\n\r\nLe\u017c\u0105ce nad jeziorem Nidzkim Krzy\u017ce od lat \u015bci\u0105gaj\u0105 pisarzy, filmowc\u00f3w, artyst\u00f3w scen, estrady. Powstawa\u0142y o nich reporta\u017ce, filmy dokumentalne.\r\n\r\nStale w Krzy\u017cach mieszka tylko 60 os\u00f3b. Jednak latem liczba ta ro\u015bnie do 500. Wi\u0119kszo\u015b\u0107 go\u015bci stanowi\u0105 osoby stale wracaj\u0105ce tu od lat, ceni\u0105ce sobie lokalny klimat. W\u015br\u00f3d go\u015bci jest wiele znanych os\u00f3b, np. Daniel Olbrychski i Bohdan \u0141azuka.","latitude":"53.58575900","longitude":"21.52093400","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84991\/Krzyze","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84991\/Krzyze"},{"id":"84951","name":"Jab\u0142o\u0144","delta":"0","distance":"274.2958600409729","description":"osada, pow. piski, gm. Pisz","additionalDescription":"","latitude":"53.61008453","longitude":"21.74372292","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84951\/Jablon","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84951\/Jablon"},{"id":"84508","name":"Worliny","delta":"0","distance":"168.46817487474218","description":"wie\u015b, pow. ostr\u00f3dzki, gm. \u0141ukta","additionalDescription":"","latitude":"53.77968597","longitude":"20.13291740","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84508\/Worliny","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84508\/Worliny"},{"id":"84472","name":"Dylewo","delta":"0","distance":"161.2600067172874","description":"osada, pow. ostr\u00f3dzki, gm. Grunwald","additionalDescription":"","latitude":"53.53950882","longitude":"20.02168083","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84472\/Dylewo","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84472\/Dylewo"},{"id":"84387","name":"Dorotowo","delta":"0","distance":"186.7689325792847","description":"wie\u015b, pow. olszty\u0144ski, gm. Stawiguda","additionalDescription":"","latitude":"53.69450378","longitude":"20.41766357","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84387\/Dorotowo","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84387\/Dorotowo"},{"id":"84373","name":"Stawiguda","delta":"0","distance":"185.4727131610716","description":"wie\u015b, pow. olszty\u0144ski, gm. Stawiguda","additionalDescription":"","latitude":"53.66114044","longitude":"20.39816666","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84373\/Stawiguda","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84373\/Stawiguda"},{"id":"84365","name":"Gry\u017aliny","delta":"0","distance":"181.89377400643014","description":"wie\u015b, pow. olszty\u0144ski, gm. Stawiguda","additionalDescription":"","latitude":"53.62175751","longitude":"20.34265518","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84365\/Gryzliny","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84365\/Gryzliny"},{"id":"84261","name":"Orzechowo","delta":"0","distance":"189.09165289788768","description":"wie\u015b, pow. olszty\u0144ski, gm. Olsztynek","additionalDescription":"","latitude":"53.56245041","longitude":"20.44706726","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84261\/Orzechowo","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84261\/Orzechowo"},{"id":"84136","name":"Naterki","delta":"0","distance":"183.78774296859407","description":"wie\u015b, pow. olszty\u0144ski, gm. Gietrzwa\u0142d","additionalDescription":"Kiedy trafisz do Naterek, poczujesz si\u0119 jak... na Olimpie lub w sklepie jubilerskim. Mieszka\u0144cy wsi wybrali sobie bowiem za patron\u00f3w ulic olimpijskich Bog\u00f3w i drogocenne metale. Naterki to jednak przede wszystkim prawdziwa Mekka polskich golfist\u00f3w.\r\n\r\nNaterki le\u017c\u0105 12 kilometr\u00f3w od centrum Olsztyna. W centrum wsi le\u017cy g\u0142az z napisem powitalnym i ze \u017cmij\u0105 wykut\u0105 z metalu, bowiem gad ten jest herbem tej warmi\u0144skiej wsi.\r\n\r\nW Naterkach znajduje si\u0119 jedno z najwi\u0119kszych w Polsce p\u00f3l golfowych. \r\n\r\n\u2029Niedaleko pola golfowego znajduje si\u0119 prywatny skansen. Stoj\u0105 tam stare maszyny rolnicze: kieraty, snopowi\u0105za\u0142ki, p\u0142ugi r\u00f3\u017cnego rodzaju, przedmioty gospodarstwa domowego (znajdziemy nawet przedwojenn\u0105 lod\u00f3wk\u0119), wiatrak. ","latitude":"53.72871017","longitude":"20.37097549","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84136\/Naterki","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84136\/Naterki"},{"id":"84132","name":"Gronity","delta":"0","distance":"185.4928781298337","description":"wie\u015b, pow. olszty\u0144ski, gm. Gietrzwa\u0142d","additionalDescription":"","latitude":"53.75201100","longitude":"20.39529700","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84132\/Gronity","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84132\/Gronity"}]}