{"area":{"id":"83458","name":"Nidzica","latitude":"53.36093903","longitude":"20.41875458","district":"315","description":"Nidzica (dawniej Nibork, niem. Neidenburg, prus. N\u012bdaspils). Pierwszy obiekt obronny za\u0142o\u017cyli tu Krzy\u017cacy w po\u0142owie XIII wieku. 7 grudnia 1381 r. osada otrzyma\u0142a prawa miejskie z r\u0105k wielkiego mistrza zakonu Winricha von Kniprode.\r\n\r\nNajwa\u017cniejszy zabytek Nidzicy to XIV-wieczny (jeden z najwi\u0119kszych na Mazurach) zamek krzy\u017cacki, kt\u00f3ry dumnie wznosi si\u0119 nad miastem. \r\n\r\nWartym uwagi jest ko\u015bci\u00f3\u0142 Niepokalanego Pocz\u0119cia NMP i \u015awi\u0119tego Wojciecha zbudowano w XIV wieku. Kilkakrotnie niszczony. W obecnym kszta\u0142cie odbudowany w latach1920 \u2013 1924 w stylu pseudorenesansowym. \r\n\r\nNidzica i jej okolice to tak\u017ce wspania\u0142e jeziora i rezerwaty przyrody. "}}