{"areas":[{"id":"83097","name":"Miko\u0142ajki","delta":"0","distance":"225.07212871052025","description":"miasto, pow. mr\u0105gowski, gm. Miko\u0142ajki","additionalDescription":"Miko\u0142ajki pretenduj\u0105 obecnie do miana \u017ceglarskiej stolicy Polski. Miko\u0142ajki \u015bci\u0105gaj\u0105 do siebie przede wszystkim amator\u00f3w \u017ceglarstwa i sport\u00f3w wodnych. W sezonie letnim odbywa si\u0119 tu szereg imprez zwi\u0105zanych z tym sportem, ale nie tylko. Na scenie w centrum miasta i w wiosce \u017ceglarskiej w ka\u017cdy weekend odbywaj\u0105 si\u0119 koncerty i zabawy. Sztandarowymi imprezami letnimi Miko\u0142ajek s\u0105 obchody dni miasta i festiwal szantowy. Jednak opr\u00f3cz wody i zabawy, w Miko\u0142ajkach dost\u0119pne s\u0105 te\u017c inne atrakcje. W promieniu zaledwie kilku kilometr\u00f3w od Miko\u0142ajek znajduje si\u0119 szereg miejsc unikalnych pod wzgl\u0119dem flory i fauny. ","latitude":"53.79903030","longitude":"21.58241653","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83097\/Mikolajki","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83097\/Mikolajki"},{"id":"84985","name":"Wierzba","delta":"0","distance":"228.8002059056057","description":"wie\u015b, pow. piski, gm. Ruciane-Nida","additionalDescription":"Wierzba ma dwie atrakcje: le\u017cy nad Be\u0142danami i znajduje si\u0119 tam przeprawa promowa przez to jezioro na bocznej drodze Ruciane Nida - Miko\u0142ajki.\r\n\r\nW Wierzbie port jachtowy, hotel, gospodarstwo agroturystyczne, sklep i restauracja. PKP, PKS, apteka i stacja benzynowa w odleg\u0142ych o 7 kilometr\u00f3w Miko\u0142ajkach. ","latitude":"53.75494274","longitude":"21.60853767","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84985\/Wierzba","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84985\/Wierzba"},{"id":"84999","name":"Popielno","delta":"0","distance":"229.77536337808863","description":"PAN, pow. piski, gm. Ruciane-Nida","additionalDescription":"Popielno to niewielka osada po\u0142o\u017cona w Puszczy Piskiej na brzegu jeziora \u015aniardwy. Popielno znajduje si\u0119 na P\u00f3\u0142wyspie Popielnia\u0144skim, kt\u00f3ry otaczaj\u0105 cztery jeziora Be\u0142dany, Miko\u0142ajskie, \u015aniardwy i Warno\u0142ty.\r\nWe wsi hodola konik\u00f3w polskich i niewielkie muzeum przyrodnicze. \r\n\r\nOdleg\u0142o\u015bci: Miko\u0142ajki (9 km), Ruciane - Nida (17), Iznota (7 km)\r\n\r\n","latitude":"53.75291886","longitude":"21.62344150","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84999\/Popielno","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84999\/Popielno"},{"id":"83135","name":"Ze\u0142w\u0105gi","delta":"0","distance":"219.77638401396337","description":"wie\u015b, pow. mr\u0105gowski, gm. Miko\u0142ajki","additionalDescription":"","latitude":"53.80038452","longitude":"21.49353981","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83135\/Zelwagi","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83135\/Zelwagi"},{"id":"83126","name":"\u0141uknajno","delta":"0","distance":"228.40412285709837","description":"le\u015bnicz\u00f3wka, pow. mr\u0105gowski, gm. Miko\u0142ajki","additionalDescription":"","latitude":"53.79852676","longitude":"21.63841629","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83126\/Luknajno","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83126\/Luknajno"},{"id":"83138","name":"Ta\u0142ty","delta":"0","distance":"221.72703256476944","description":"wie\u015b, pow. mr\u0105gowski, gm. Miko\u0142ajki","additionalDescription":"","latitude":"53.84395981","longitude":"21.56236649","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83138\/Talty","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83138\/Talty"},{"id":"83111","name":"Jora Wielka","delta":"0","distance":"216.66954323481838","description":"wie\u015b, pow. mr\u0105gowski, gm. Miko\u0142ajki","additionalDescription":"","latitude":"53.86818695","longitude":"21.49642944","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83111\/Jora-Wielka","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83111\/Jora-Wielka"},{"id":"83137","name":"Dybowo","delta":"0","distance":"227.95041265389767","description":"osada, pow. mr\u0105gowski, gm. Miko\u0142ajki","additionalDescription":"","latitude":"53.77722168","longitude":"21.61305428","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83137\/Dybowo","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83137\/Dybowo"},{"id":"83108","name":"Baranowo","delta":"0","distance":"216.05432272724235","description":"wie\u015b, pow. mr\u0105gowski, gm. Miko\u0142ajki","additionalDescription":"Baranowo (niem. Baranowen, Barranowen) \u2013 wie\u015b le\u017c\u0105ca pomi\u0119dzy Mr\u0105gowem i Miko\u0142ajkami przy trasie nr 16. Baranowo le\u017cy na malowniczych wzg\u00f3rzach. Na p\u00f3\u0142noc od wsi znajduje si\u0119 Mazurska Ostoja \u017b\u00f3\u0142wia Baranowo.\r\n\r\nWe wsi warto zobaczy\u0107 ko\u015bci\u00f3\u0142, zbudowany w latach 1904-1907, XIX-wieczny spichlerz i pa\u0142ac z po\u0142owy XVIII wieku (teraz zak\u0142ad do\u015bwiadczalny Polskiej Akademii nauk). Dw\u00f3r zosta\u0142 cz\u0119\u015bciowo odrestaurowany. Obok park o powierzchni 7 ha.","latitude":"53.82623672","longitude":"21.45200920","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83108\/Baranowo","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83108\/Baranowo"},{"id":"85015","name":"Warnowo","delta":"0","distance":"231.7312709533611","description":"osada, pow. piski, gm. Ruciane-Nida","additionalDescription":"Warnowo. Osada le\u015bna le\u017c\u0105ca na zachodnim brzegu jeziora Warno\u0142ty. Jezioro to rezerwat przyrody. Na jeziorze obowi\u0105zuje strefa ciszy i zakaz \u0142owienia ryb. \r\n\r\nNad jeziorem gniazduj\u0105 mi\u0119dzy innymi: orze\u0142 bielik, kokoszka wodna, \u0142ab\u0119d\u017a niemy, czapla siwa, rybitwa czarna, kania czarna i perkoz dwuczuby.\r\n\r\nOdleg\u0142o\u015bci: Wejsuny (3 km), Wierzba (5 km), Rucianje - Nida (11 km), Miko\u0142ajki (12 km)\r\n","latitude":"53.70901225","longitude":"21.61826616","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/85015\/Warnowo","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/85015\/Warnowo"},{"id":"84994","name":"Nowa Ukta","delta":"0","distance":"225.23272437901556","description":"wie\u015b, pow. piski, gm. Ruciane-Nida","additionalDescription":"Nowa Ukta jest po\u0142o\u017cona na szlaku Krutyni, na po\u0142udniowym kra\u0144cu Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Le\u017cy 7 kilometr\u00f3w od Rucianego - Nida. We wsi gospodarstwo agroturystyczne. \r\n\r\nWie\u015b za\u0142o\u017cona w 1825 roku. Pierwotnie wie\u015b zamieszkiwana by\u0142a w du\u017cej cz\u0119\u015bci przez rosyjskich staroobrz\u0119dowc\u00f3w.\r\n\r\nW pobli\u017cu: \r\n\r\nPark Dzikich Zwierz\u0105t w Kadzid\u0142owie (ok. 1,5 km)\r\nKrutynia Dolna rezerwat krajobrazowo-le\u015bny - 1 km\r\nZakr\u0119t rezerwat torfowiskowo-le\u015bny - 5 km\r\nKr\u00f3lewska Sosna rezerwat le\u015bno-torfowiskowy - 7 km\r\n\u0141uknajno rezerwat ornitologiczny - 21 km \r\nHodowla konika polskiego w Popielnie (14 km)\r\n\r\nOdleg\u0142o\u015bci: Ruciane-Nida (7 km), Miko\u0142ajki (12,5 km)\r\n- Mr\u0105gowo (22km), Pisz (22) km\r\n\r\n\r\n\r\n","latitude":"53.70224549","longitude":"21.49958245","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84994\/Nowa-Ukta","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/84994\/Nowa-Ukta"},{"id":"83677","name":"Miko\u0142ajki","delta":"0","distance":"151.1113819939283","description":"wie\u015b, pow. nowomiejski, gm. Kurz\u0119tnik","additionalDescription":"","latitude":"53.44557190","longitude":"19.51445580","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83677\/Mikolajki","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83677\/Mikolajki"},{"id":"83134","name":"Wo\u017anice","delta":"0","distance":"225.55834128911278","description":"wie\u015b, pow. mr\u0105gowski, gm. Miko\u0142ajki","additionalDescription":"","latitude":"53.85122299","longitude":"21.63236809","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83134\/Woznice","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83134\/Woznice"},{"id":"83131","name":"Cudnochy","delta":"0","distance":"217.20866519111436","description":"wie\u015b, pow. mr\u0105gowski, gm. Miko\u0142ajki","additionalDescription":"","latitude":"53.84969711","longitude":"21.49080467","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83131\/Cudnochy","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83131\/Cudnochy"},{"id":"83130","name":"Stare Sady","delta":"0","distance":"220.9920518469055","description":"wie\u015b, pow. mr\u0105gowski, gm. Miko\u0142ajki","additionalDescription":"","latitude":"53.83890129","longitude":"21.54595185","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83130\/Stare-Sady","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83130\/Stare-Sady"},{"id":"83123","name":"Faszcze","delta":"0","distance":"217.75507243362802","description":"wie\u015b, pow. mr\u0105gowski, gm. Miko\u0142ajki","additionalDescription":"","latitude":"53.83926773","longitude":"21.49159241","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83123\/Faszcze","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83123\/Faszcze"},{"id":"83119","name":"Grabek","delta":"0","distance":"231.4160081069275","description":"kolonia, pow. mr\u0105gowski, gm. Miko\u0142ajki","additionalDescription":"","latitude":"53.84622499","longitude":"21.72648527","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83119\/Grabek","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83119\/Grabek"},{"id":"83115","name":"Prawdowo","delta":"0","distance":"223.16076524332382","description":"wie\u015b, pow. mr\u0105gowski, gm. Miko\u0142ajki","additionalDescription":"","latitude":"53.80271912","longitude":"21.55305862","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83115\/Prawdowo","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83115\/Prawdowo"},{"id":"83112","name":"Lisunie","delta":"0","distance":"221.88712533413627","description":"osada, pow. mr\u0105gowski, gm. Miko\u0142ajki","additionalDescription":"","latitude":"53.78022766","longitude":"21.51227760","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83112\/Lisunie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/83112\/Lisunie"},{"id":"81789","name":"Miko\u0142ajki","delta":"0","distance":"101.04385635987752","description":"wie\u015b, pow. elbl\u0105ski, gm. M\u0142ynary","additionalDescription":"","latitude":"54.15138626","longitude":"19.74583244","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/81789\/Mikolajki","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/o-miejscowosci\/81789\/Mikolajki"}]}