{"area":{"id":"85003","name":"Wojnowo","latitude":"53.66540700","longitude":"21.47954500","district":"321","description":"Ma\u0142o kto wie, \u017ce kilkana\u015bcie wsi na Mazurach za\u0142o\u017cyli Rosjanie. Pojawili si\u0119 po upadku Powstania Listopadowego. W Prusach szukali miejsca, gdzie b\u0119d\u0105 mogli bez przeszk\u00f3d wyznawa\u0107 swoja religi\u0119. Mowa o staroobrz\u0119dowcach, prawos\u0142awnych, kt\u00f3rzy nie przyj\u0119li reformy cerkwi prawos\u0142awnej przeprowadzonej w XVIII wieku.\r\n\r\nWojnowo (niem. Eckertsdorf) \u2013 wie\u015b w Polsce po\u0142o\u017cona w wojew\u00f3dztwie warmi\u0144sko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Ruciane-Nida nad jeziorem Du\u015b\u015b.\r\n\r\nWie\u015b zosta\u0142a za\u0142o\u017cona przez staroobrz\u0119dowc\u00f3w, kt\u00f3rzy przybyli do wschodnich Prus z guberni suwalskiej. Ich osadnictwo zacz\u0119\u0142o si\u0119 w 1830 roku. Staroobrz\u0119dowcy za\u0142o\u017cyli wsie Wojnowo, Ga\u0142kowo, Iwanowo, Kadzid\u0142owo, Mo\u015bciska (Niko\u0142ajewo), \u0141adne Pole (\u015awignajno), Piaski, Piotrowo-Osiniak i Zameczek. \r\n\r\nW 1846 roku wybudowali w Wojnowie sw\u00f3j ko\u015bci\u00f3\u0142 z dzwonnic\u0105. Po po\u017carze w 1921 wybudowano z czerwonej ceg\u0142y now\u0105 \u015bwi\u0105tyni\u0119.\r\n\r\n\r\n\r\nDo zobaczenia w Wojnowie:\r\n\r\nMonaster staroobrz\u0119dowc\u00f3w (1847)\r\nDrewniana cerkiew (1921\u20131923)\r\nNeogotycka molenna (1923\u20131927)\r\nCmentarz \r\nDrewniane cha\u0142upy prze\u0142om XIX\/XX w.\r\n\r\n\r\nAtrakcje w okolicy:\r\n\r\nUkta stanica wodna nad Krutyni\u0105, drewniane domy mazurskie(3 km)\r\nGa\u0142kowo stadnina koni, cmentarz staroobrzedowc\u00f3w (5 km)\r\nKadzid\u0142owo: park dzikich zwierzat (8 km)\r\nZgon galeria ludzkich rze\u017ab, pomnik przyrody: \"Zakochana Para\" (d\u0105b obejmuj\u0105cy konarami sosn\u0119) (8km)\r\n\r\n\r\nNajbli\u017csza stacja benzynowa: Ruciane-Nida. \r\n\r\nKruty\u0144 (9 km)"}}