{"lakes":[{"id":"732","name":"Goplenica","othernames":"","description":"","latitude":"54.20820999145508","longitude":"19.46879005432129","area":"2.20","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":"111.7","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/732\/Goplenica","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/732\/Goplenica"},{"id":"730","name":"Stare","othernames":"","description":"","latitude":"54.2369384765625","longitude":"19.49690055847168","area":"4.70","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":"172.0","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/730\/Stare","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/730\/Stare"},{"id":"731","name":"Martwe","othernames":"","description":"","latitude":"54.2318000793457","longitude":"19.49810028076172","area":"3.50","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":"159.0","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/731\/Martwe","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/731\/Martwe"},{"id":"1055","name":"Troyl","othernames":"","description":"","latitude":"54.221378326416016","longitude":"19.503583908081055","area":"3.00","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":"170.9","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1055\/Troyl","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1055\/Troyl"},{"id":"1056","name":"Rusa\u0142ka","othernames":"","description":"","latitude":"54.16508102416992","longitude":"19.481599807739258","area":null,"max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1056\/Rusalka","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1056\/Rusalka"},{"id":"377","name":"Dru\u017cno","othernames":"Druzno","description":"","latitude":"54.10419845581055","longitude":"19.466100692749023","area":"1446.00","max_depth":"3.0","avg_depth":"1.2","length":"10000.0","width":"2200.0","altitude":"0.1","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/377\/Druzno","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/377\/Druzno"},{"id":"1352","name":"D\u0105br\u00f3wka","othernames":"","description":"","latitude":"53.97681531477263","longitude":"19.06697844620794","area":"250.00","max_depth":"6.0","avg_depth":"2.1","length":"3225.0","width":"1800.0","altitude":"31.9","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1352\/Dabrowka","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1352\/Dabrowka"},{"id":"716","name":"Pierzchalskie","othernames":"","description":"zbiornik zaporowy","latitude":"54.258399963378906","longitude":"19.844085693359375","area":"240.00","max_depth":"10.0","avg_depth":"4.8","length":null,"width":null,"altitude":"18.9","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/716\/Pierzchalskie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/716\/Pierzchalskie"},{"id":"713","name":"Kiersickie","othernames":"Korsu\u0144","description":"","latitude":"53.956298828125","longitude":"19.468299865722656","area":"20.50","max_depth":"14.7","avg_depth":"6.9","length":"955.0","width":"315.0","altitude":"63.4","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/713\/Kiersickie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/713\/Kiersickie"},{"id":"1357","name":"Kuksy","othernames":"Kukskie","description":"","latitude":"53.91498428695309","longitude":"19.299751283833757","area":"27.00","max_depth":"7.7","avg_depth":"4.1","length":"900.0","width":"350.0","altitude":"46.7","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1357\/Kuksy","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1357\/Kuksy"},{"id":"1355","name":"Kaniewo","othernames":"Koniecwa\u0142dzkie","description":"","latitude":"53.95518361770266","longitude":"19.01867294101976","area":"18.60","max_depth":"3.0","avg_depth":"1.9","length":"770.0","width":"300.0","altitude":"42.0","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1355\/Kaniewo","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1355\/Kaniewo"},{"id":"1358","name":"Rozlewisko","othernames":"","description":"","latitude":"53.912153223526296","longitude":"19.18010329362005","area":null,"max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":"44.1","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1358\/Rozlewisko","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1358\/Rozlewisko"},{"id":"180","name":"Sasiny","othernames":"","description":"Sandaczowe jezioro o bardzo ubogiej ro\u015blinno\u015bci, twardym dnie, brzegach wysokich, miejscami stromych; od p\u00f3\u0142nocnego wschodu s\u0105siaduj\u0105ce z lasem, pozosta\u0142e brzegi zajmuj\u0105 \u0142\u0105ki, pola oraz zabudowania wsi Sasiny i Nied\u017awiada. Dojazd do jeziora od strony Ma\u0142dyt w kierunku Pas\u0142\u0119ka drog\u0105 nr 7, na wysoko\u015bci Pas\u0142\u0119ka w lewo drog\u0105 nr 526, kt\u00f3ra trzykrotnie przecina Kana\u0142 Elbl\u0105ski i nast\u0119pnie po oko\u0142o 4 km w lewo gruntow\u0105 drog\u0105 do wsi Sasiny i zbli\u017cenia z jeziorem.\r\n\n\r\nJezioro obj\u0119te stref\u0105 ciszy,","latitude":"53.94580078125","longitude":"19.621999740600586","area":"53.20","max_depth":"26.5","avg_depth":"6.6","length":"1730.0","width":"820.0","altitude":"104.2","fish":"kara\u015b, lin, szczupak","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/180\/Sasiny","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/180\/Sasiny"},{"id":"750","name":"Tylne","othernames":"","description":"","latitude":"54.01298522949219","longitude":"19.769540786743164","area":"1.60","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/750\/Tylne","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/750\/Tylne"},{"id":"1353","name":"Barlewickie","othernames":"","description":"","latitude":"53.921454569925835","longitude":"19.053932181559503","area":"63.70","max_depth":"8.5","avg_depth":"4.2","length":"1680.0","width":"970.0","altitude":"45.4","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1353\/Barlewickie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1353\/Barlewickie"},{"id":"1354","name":"Sztumskie","othernames":"Zajezierskie","description":"","latitude":"53.91791625900161","longitude":"19.02629469987005","area":"50.10","max_depth":"24.6","avg_depth":"6.9","length":"1800.0","width":"430.0","altitude":"45.8","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1354\/Sztumskie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1354\/Sztumskie"},{"id":"1398","name":"Bia\u0142e","othernames":"","description":"","latitude":"53.93144699266676","longitude":"18.982933040242642","area":null,"max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":"45.9","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1398\/Biale","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1398\/Biale"},{"id":"136","name":"Piniewo","othernames":"Budwickie, Budwity","description":"Zbiornik o ma\u0142o rozwini\u0119tej linii brzegowej, regularnej rze\u017abie dna (twarde), brzegach wysokich, okolonych \u0142\u0105kami i polami. Dojazd do jeziora z drogi nr 7 Warszawa-Gda\u0144sk), w miejscowo\u015bci Gumniska Wielkie droga na zach\u00f3d do wsi Budwity i zbli\u017cenia z jeziorem. ","latitude":"53.939300537109375","longitude":"19.659900665283203","area":"45.10","max_depth":"8.0","avg_depth":"3.6","length":"1400.0","width":"470.0","altitude":"99.7","fish":"szczupak, sandacz, lin","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/136\/Piniewo","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/136\/Piniewo"},{"id":"1356","name":"Parlety","othernames":"","description":"","latitude":"53.920746931730264","longitude":"19.002433768473566","area":null,"max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":"40.2","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1356\/Parlety","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1356\/Parlety"},{"id":"1399","name":"Czarne","othernames":"","description":"","latitude":"53.91446443087717","longitude":"18.954437251668423","area":null,"max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1399\/Czarne","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1399\/Czarne"}]}