{"lakes":[{"id":"644","name":"Ma\u0142y Jeziorak","othernames":"Miejskie","description":"","latitude":"53.5947151184082","longitude":"19.55826759338379","area":"26.00","max_depth":"6.4","avg_depth":"3.4","length":"805.0","width":"365.0","altitude":"99.5","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/644\/Maly-Jeziorak","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/644\/Maly-Jeziorak"},{"id":"687","name":"Silm","othernames":"Kamionka","description":"","latitude":"53.6064567565918","longitude":"19.51483917236328","area":"58.80","max_depth":"3.7","avg_depth":"2.0","length":"1625.0","width":"800.0","altitude":"97.6","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/687\/Silm","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/687\/Silm"},{"id":"868","name":"Twaruszek","othernames":"","description":"","latitude":"53.632320404052734","longitude":"19.529558181762695","area":"5.60","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/868\/Twaruszek","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/868\/Twaruszek"},{"id":"686","name":"Szymbarskie","othernames":"","description":"","latitude":"53.626922607421875","longitude":"19.499217987060547","area":"165.20","max_depth":"25.1","avg_depth":"6.1","length":"4400.0","width":"850.0","altitude":"97.0","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/686\/Szymbarskie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/686\/Szymbarskie"},{"id":"646","name":"I\u0142awskie","othernames":"Dolskie, D\u0142ugie","description":"","latitude":"53.59227752685547","longitude":"19.610979080200195","area":"154.50","max_depth":"2.8","avg_depth":"1.1","length":"3700.0","width":"750.0","altitude":"98.0","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/646\/Ilawskie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/646\/Ilawskie"},{"id":"685","name":"St\u0119gwica","othernames":"St\u0119gwicz","description":"","latitude":"53.64419937133789","longitude":"19.537399291992188","area":"39.70","max_depth":"1.7","avg_depth":"1.2","length":"1880.0","width":"290.0","altitude":"98.8","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/685\/Stegwica","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/685\/Stegwica"},{"id":"648","name":"\u0141\u0105ckie","othernames":"","description":"","latitude":"53.557552337646484","longitude":"19.57156753540039","area":"22.10","max_depth":"10.6","avg_depth":"4.7","length":"715.0","width":"485.0","altitude":"90.8","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/648\/Lackie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/648\/Lackie"},{"id":"105","name":"\u0141ab\u0119d\u017a","othernames":"","description":"Zbiornik o nieregularnym kszta\u0142cie, z rozwini\u0119t\u0105 lini\u0105 brzegow\u0105, w bezle\u015bnym otoczeniu, brzegach wschodnich wysokich, a zachodnich niskich i podmok\u0142ych.\r\nJezioro sandaczowe obficie zaro\u015bni\u0119te. Ro\u015blinno\u015b\u0107 zanurzona wyst\u0119puje na trzeciej cz\u0119\u015bci dna, tworz\u0105c rozleg\u0142e \u0142\u0105ki podwodne, zw\u0142aszcza w p\u00f3\u0142nocnej zatoce we wschodniej cz\u0119\u015bci jeziora. ","latitude":"53.62580108642578","longitude":"19.62470054626465","area":"308.40","max_depth":"10.5","avg_depth":"3.6","length":"3750.0","width":"1400.0","altitude":"98.4","fish":"sandacz, p\u0142o\u0107, leszcz","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/105\/Labedz","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/105\/Labedz"},{"id":"867","name":"G\u0142\u0119bokie","othernames":"","description":"","latitude":"53.55268096923828","longitude":"19.58506965637207","area":"8.50","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/867\/Glebokie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/867\/Glebokie"},{"id":"693","name":"Kara\u015b","othernames":"","description":"","latitude":"53.54970169067383","longitude":"19.48390007019043","area":"423.30","max_depth":"2.8","avg_depth":"0.6","length":"4100.0","width":"2550.0","altitude":"98.6","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/693\/Karas","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/693\/Karas"},{"id":"647","name":"Zielone","othernames":"","description":"","latitude":"53.5592041015625","longitude":"19.611223220825195","area":"20.20","max_depth":"2.4","avg_depth":"1.3","length":"1375.0","width":"240.0","altitude":"102.0","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/647\/Zielone","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/647\/Zielone"},{"id":"649","name":"Czerwone","othernames":"","description":"","latitude":"53.54173278808594","longitude":"19.56204605102539","area":"16.90","max_depth":"15.7","avg_depth":"2.9","length":"1005.0","width":"215.0","altitude":"90.4","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/649\/Czerwone","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/649\/Czerwone"},{"id":"1073","name":"Kocio\u0142ek","othernames":"","description":"","latitude":"53.54666519165039","longitude":"19.59000015258789","area":null,"max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1073\/Kociolek","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1073\/Kociolek"},{"id":"688","name":"Z\u0105browskie","othernames":"Z\u0105browo","description":"","latitude":"53.6442985534668","longitude":"19.467100143432617","area":"12.70","max_depth":"1.6","avg_depth":"1.1","length":"960.0","width":"215.0","altitude":"97.1","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/688\/Zabrowskie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/688\/Zabrowskie"},{"id":"866","name":"Miatkie","othernames":"","description":"","latitude":"53.54076385498047","longitude":"19.596893310546875","area":"2.10","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/866\/Miatkie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/866\/Miatkie"},{"id":"636","name":"Ka\u0142du\u0144skie","othernames":"Ka\u0142dun","description":"","latitude":"53.60309982299805","longitude":"19.662399291992188","area":"23.50","max_depth":"2.7","avg_depth":"1.2","length":"1300.0","width":"200.0","altitude":"95.2","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/636\/Kaldunskie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/636\/Kaldunskie"},{"id":"865","name":"Zgni\u0142ek","othernames":"","description":"","latitude":"53.530025482177734","longitude":"19.56011390686035","area":"2.90","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/865\/Zgnilek","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/865\/Zgnilek"},{"id":"635","name":"Ka\u0142dunek Ma\u0142y","othernames":"","description":"","latitude":"53.627532958984375","longitude":"19.65594482421875","area":"9.30","max_depth":"5.1","avg_depth":"1.6","length":"520.0","width":"275.0","altitude":"96.0","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/635\/Kaldunek-Maly","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/635\/Kaldunek-Maly"},{"id":"858","name":"Kutel","othernames":"","description":"","latitude":"53.532920837402344","longitude":"19.498037338256836","area":"2.00","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/858\/Kutel","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/858\/Kutel"},{"id":"634","name":"Ka\u0142dunek Wielki","othernames":"Ka\u0142dunek Du\u017cy","description":"","latitude":"53.62300109863281","longitude":"19.663000106811523","area":"24.70","max_depth":"8.3","avg_depth":"4.2","length":"1050.0","width":"275.0","altitude":"96.0","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/634\/Kaldunek-Wielki","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/634\/Kaldunek-Wielki"}]}