{"area":{"id":"82860","name":"Reszel","latitude":"54.04899657","longitude":"21.14613633","district":"312","description":"Reszel to niewielkie miasteczko na Warmii, gdzie jakby zatrzyma\u0142 si\u0119 czas. Od \u015bredniowiecza prawie nie zmieni\u0142o swojego wygl\u0105du. Ciche, w\u0105skie uliczki, rozleg\u0142y park nad Sajn\u0105 i pi\u0119kny gotycki zamek stwarzaj\u0105 prawie romantyczn\u0105 atmosfer\u0119. \r\n\r\nReszel (niem. R\u00f6\u00dfel, pruskie. R\u0113slis). Liczy 5 tysi\u0119cy mieszka\u0144c\u00f3w. Za\u0142o\u017cone w 1337 roku. \r\nZamek reszelski by\u0142 jedn\u0105 z rezydencji ostatniego biskupa warmi\u0144skiego Ignacego Krasickiego. W latach 1806 i 1807 po\u017cary mocno zniszczy\u0142y miasto. By odbudowa\u0107 miasto rozebrano cz\u0119\u015b\u0107 mur\u00f3w obronnych i zbudowano z nich domy. \r\n\r\nW niewielkim (jak na te tereny) stopniu zniszczone przez armi\u0119 sowieck\u0105 w 1945 roku. Posiada zachowany \u015bredniowieczny uk\u0142ad urbanistyczny.\r\n"}}