{"lakes":[{"id":"1361","name":"Balewskie","othernames":"","description":"","latitude":"53.85508664104852","longitude":"19.248424521647394","area":"108.50","max_depth":"12.8","avg_depth":"5.9","length":"3400.0","width":"530.0","altitude":"64.4","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1361\/Balewskie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1361\/Balewskie"},{"id":"1476","name":"Karpiarnia","othernames":"","description":"","latitude":"53.915020516991916","longitude":"18.94405173836276","area":null,"max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1476\/Karpiarnia","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1476\/Karpiarnia"},{"id":"179","name":"Sambr\u00f3d","othernames":"","description":"Wyd\u0142u\u017cony, p\u0142ytki zbiornik silnie zaro\u015bni\u0119ty z rozleg\u0142ymi \u0142\u0105kami podwodnymi, zw\u0142aszcza w po\u0142udniowej cz\u0119\u015bci jeziora. Jezioro podzielone nasypem kolejowym, pod kt\u00f3rym szerokie po\u0142\u0105czenia wodne. Brzegi niskie, miejscami \u0142agodnie wyniesione, pag\u00f3rkowate, otoczone polami i \u0142\u0105kami. ","latitude":"53.925498962402344","longitude":"19.724899291992188","area":"128.40","max_depth":"4.3","avg_depth":"1.9","length":"3700.0","width":"350.0","altitude":"99.7","fish":"szczupak, lin, kara\u015b","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/179\/Sambrod","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/179\/Sambrod"},{"id":"1362","name":"Mot\u0142awa Ma\u0142a","othernames":"","description":"","latitude":"53.85426228029225","longitude":"19.490020753000863","area":"13.70","max_depth":"12.4","avg_depth":"3.6","length":"850.0","width":"225.0","altitude":"39.6","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1362\/Motlawa-Mala","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1362\/Motlawa-Mala"},{"id":"1363","name":"Mot\u0142awa Wielka","othernames":"","description":"","latitude":"53.85132584259538","longitude":"19.495771409128793","area":"45.20","max_depth":"7.5","avg_depth":"3.3","length":"1850.0","width":"400.0","altitude":"99.6","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1363\/Motlawa-Wielka","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1363\/Motlawa-Wielka"},{"id":"748","name":"Dzicze","othernames":"","description":"","latitude":"53.91960144042969","longitude":"19.762374877929688","area":"12.50","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/748\/Dzicze","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/748\/Dzicze"},{"id":"749","name":"Miedziane","othernames":"Nied\u017awied\u017a Du\u017cy","description":"","latitude":"53.92509841918945","longitude":"19.776599884033203","area":"15.00","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":"124.0","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/749\/Miedziane","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/749\/Miedziane"},{"id":"1072","name":"Kocio\u0142","othernames":"","description":"","latitude":"53.91510009765625","longitude":"19.754499435424805","area":null,"max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1072\/Kociol","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1072\/Kociol"},{"id":"1364","name":"Gemben","othernames":"Gembin","description":"","latitude":"53.83223396960162","longitude":"19.47010802803561","area":"15.60","max_depth":"6.0","avg_depth":"3.1","length":"820.0","width":"265.0","altitude":"96.6","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1364\/Gemben","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1364\/Gemben"},{"id":"1052","name":"Dolny Staw","othernames":"","description":"","latitude":"53.925819396972656","longitude":"19.78675079345703","area":null,"max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":null,"fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1052\/Dolny-Staw","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1052\/Dolny-Staw"},{"id":"715","name":"Wiskie","othernames":"Zimnowskie, Zimnochy","description":"","latitude":"54.027000427246094","longitude":"19.957399368286133","area":"23.10","max_depth":"5.7","avg_depth":"3.0","length":"900.0","width":"400.0","altitude":"93.3","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/715\/Wiskie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/715\/Wiskie"},{"id":"637","name":"Ewingi","othernames":"Zalewskie","description":"","latitude":"53.83702850341797","longitude":"19.584190368652344","area":"490.40","max_depth":"4.0","avg_depth":"2.0","length":"3650.0","width":"2450.0","altitude":"99.5","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/637\/Ewingi","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/637\/Ewingi"},{"id":"1359","name":"M\u0105tki","othernames":"","description":"","latitude":"53.84904742866354","longitude":"18.992116923909634","area":"10.00","max_depth":"2.2","avg_depth":"1.4","length":"660.0","width":"255.0","altitude":"54.8","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1359\/Matki","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1359\/Matki"},{"id":"640","name":"Witoszewskie","othernames":"","description":"","latitude":"53.82129669189453","longitude":"19.496051788330078","area":"68.30","max_depth":"12.2","avg_depth":"6.0","length":"1500.0","width":"725.0","altitude":"100.6","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/640\/Witoszewskie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/640\/Witoszewskie"},{"id":"175","name":"Pozorty","othernames":"","description":"Zbiornik o ma\u0142o rozwini\u0119tej linii brzegowej, regularnie wykszta\u0142conej misie jeziornej z trzema g\u0142\u0119boczkami. Dno urozmaicone, miejscami piaszczyste, w p\u0142ytszych partiach muliste. Dojazd do jeziora z krzy\u017c\u00f3wki dr\u00f3g w Ma\u0142dytach drog\u0105 nr 519 w kierunku Zalewa, przez Zajezierze do wsi Drynki le\u017c\u0105cej nad Pozortami.","latitude":"53.870601654052734","longitude":"19.699499130249023","area":"45.30","max_depth":"16.7","avg_depth":"7.5","length":"1550.0","width":"400.0","altitude":"106.6","fish":"w\u0119gorz, szczupak, oko\u0144, karp","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/175\/Pozorty","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/175\/Pozorty"},{"id":"1366","name":"Dzierzgo\u0144","othernames":"","description":"","latitude":"53.79969444092653","longitude":"19.251892073079944","area":"787.90","max_depth":"15.0","avg_depth":"6.4","length":"6935.0","width":"1955.0","altitude":"81.7","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1366\/Dzierzgon","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/1366\/Dzierzgon"},{"id":"168","name":"Okonie","othernames":"Tylne, Okunie","description":"Zbiornik o urozmaiconej linii brzegowej przy kra\u0144cach po\u0142udniowych i p\u00f3\u0142nocnych, gdzie obrze\u017ca s\u0105 p\u0142askie, otoczone polami i \u0142\u0105kami. Dojazd do jezior: Mor\u0105g-Niebrzydowo-Str\u00f3\u017cyna i dalej gruntowymi drogami na p\u00f3\u0142noc do Zimnoch.","latitude":"54.02239990234375","longitude":"19.967599868774414","area":"33.30","max_depth":"5.0","avg_depth":"2.4","length":"1020.0","width":"500.0","altitude":"93.4","fish":"w\u0119gorz, sandacz, lin, leszcz","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/168\/Okonie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/168\/Okonie"},{"id":"639","name":"Rucewo Wielkie","othernames":"Rac\u0105g Wielki","description":"","latitude":"53.80963897705078","longitude":"19.52519416809082","area":"218.60","max_depth":"7.5","avg_depth":"2.7","length":"3350.0","width":"1600.0","altitude":"100.0","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/639\/Rucewo-Wielkie","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/639\/Rucewo-Wielkie"},{"id":"755","name":"Zielone","othernames":"","description":"","latitude":"54.012001037597656","longitude":"19.97926902770996","area":"3.20","max_depth":null,"avg_depth":null,"length":null,"width":null,"altitude":"100.9","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/755\/Zielone","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/755\/Zielone"},{"id":"524","name":"Tauty","othernames":"Tawty, Taftowo","description":"","latitude":"54.17179870605469","longitude":"20.09309959411621","area":"83.80","max_depth":"4.7","avg_depth":"2.2","length":"1850.0","width":"700.0","altitude":"59.0","fish":"","presentation":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/524\/Tauty","url":"http:\/\/mojemazury.pl\/\/jezioro\/524\/Tauty"}]}