Partnerem serwisu jest firma M.K.Szuster

Szukamy studentów na wyjazd badawczy na Pojezierze Smoleńskie

2016-04-12 11:51:21 (ost. akt: 2016-04-12 11:46:11)
Jezioro Głębokie w obwodzie smoleńskim

Jezioro Głębokie w obwodzie smoleńskim

W ramach przygotowywanego projektu pt. „Wolontariat dla przyrody - odkrywamy Smoleńskie i Mazurskie Pojezierza”, przygotowujemy wyprawę badawczą w dniach 18 – 24 lipca 2016 r. do Parku Narodowego „Smoleńskie Pojezierze”.

W grupie wyjazdowej przewidziano udział 10 studentów w wieku do 26 lat. Poszukujemy chętnych do udziału w wyprawie i projekcie.

Wyprawa ma charakter przyrodniczo-kulturowy (tematyka wokół dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego).

Zgłoszenia należy kierować na adres: stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl

Problemy przyrody nie znają granic państwowych, dla ochrony bioróżnorodności niezbędne są działania międzynarodowego wolontariatu na rzecz środowiska naturalnego oraz łączenia kultur. Przyroda może być dobrym sposobem na kulturowe zbliżenie młodych ludzi z Polski i Rosji. Naukowcy z UWM w Olsztynie specjalizują się w badaniach nad fauną i florą różnego typy jezior. Pod względem wiedzy o wodnych bezkręgowcach Pojezierze Smoleńskie jest białą plamą na mapie Europy. Podjęcie wspólnych badań może być dobrym elementem integrującym wolontariuszy z Polski i Rosji, przy wsparciu naukowców obu krajów. Pojezierze Smoleńskie od 2002 r. jest Rezerwatem Biosfery.

W trakcie dwóch zorganizowanych naprzemiennie wizyt (jedna w połowie lipca w Rosji, druga w końcu września br. w Polsce) uczestnicy będą animatorami edukacji kulturowej, badań przyrodniczych, edukacji przyrodniczej, badań wstępnych oraz rozpoznawczych. Podczas warsztatów z zakresu interaktywnych form ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, uczestnicy pod opieką kadry naukowej podejmą prace badawcze i inwentaryzacyjne w ekosystemach wodnych (jeziora, torfowiska, rzeki, źródła) oraz w ogrodach dendrologicznych, zarówno w Polsce jak i Rosji, zapoznają się ze specyfiką potencjału przyrodniczego, przede wszystkim z punktu widzenia naukowego, jedynych w swoim rodzaju krain przyrodniczych.

Celem projektu jest budowanie dialogu międzykulturowego pomiędzy młodzieżą z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej; więzi na bazie wspólnych zainteresowań w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej; wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń; nauczanie o stosunkach polsko-rosyjskich, dziedzictwie przyrodniczym, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów; utrzymanie trwałych kontaktów pomiędzy uczestnikami wymiany młodzieży.

Przewidujemy spotkania informacyjne on-line. Planujemy otwarte warsztaty z wolontariuszami, wspólne pisanie tekstów i notatek w Zielonej Księdze Przyrody Pojezierza Smoleńskiego i Mrągowskiego, a następnie wykorzystanie bloga do integracji między dwiema grupami uczestników polskimi animatorami i rosyjskimi. Wykonując wspólne zadania przyczynimy się do poznania naszej przyrody i historii. Planujemy zainicjować wspólne badania flory i fauny wodnej Pojezierza Smoleńskiego i Pojezierza Mrągowskiego. Wspólna praca stwarza dogodną płaszczyznę kulturową do wymiany doświadczeń w tworzeniu produktu turystyki przyrodniczej i kulturowej. W projekcie działania będą tak prowadzone, by uczestnicy czuli się autorami sukcesu tworzenia prac w trakcie warsztatów, dające satysfakcję ze współuczestnictwa w opracowywaniu tekstów do Zielonej Księgi Pojezierza Smoleńskiego i Mrągowskiego. Zamierzamy tym projektem zapoczątkować współpracę na rzecz budowy międzynarodowego „zielonego wolontariatu”, działalności społecznej ludzi młodych dla przyrody, zapoznać się z formami wolontariatu dla edukacji związanej z dziedzictwem przyrodniczym z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Chcemy przełamywać bariery społeczne i kulturowe polsko – rosyjskie, szczególnie ważne ze względu na historyczny aspekt dla ziemi mazurskiej i smoleńskiej. Chcemy przez ten projekt niwelować stereotypowe podejście do działań przyrodniczych, podejmowanych w FR, ukazując jednocześnie kapitał społeczny artystycznych rzemiosł, opartych na wartościach krajobrazu dwóch krain: Pojezierza Mrągowskiego i Pojezierza Smoleńskiego. Dwie grupy polska i wolontariusze z Rosji, przez udział w przedsięwzięciach na terenie Warmii i Mazur uzyskają cenne doświadczenie, przydatne w dalszej pracy nad rozwojem wolontariatu tzw. zielonego, czyli działań na rzecz środowiska naturalnego z możliwością zapoznania się z nowymi metodami animacji lokalnych społeczności, stymulujące do zrównoważonego rozwoju i ekologii człowieka.

Grupa rosyjska przebywać będzie w naszym regionie w dniach 22 – 28 września 2016 r.
Stanisław Czachorowski
Autor jest biologiem, ekologiem, doktorem habilitowanym, profesorem na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, miłośnikiem filozofii przyrody.
Czekamy na Wasze zdjęcia i opisy pięknych zakątków regionu, kliknij tutaj, aby dodać swój artykuł lub skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@mojemazury.pl.
Zobacz w naszej bazie
  • Czos

    Jezioro Czos

    Jezioro leżące na obrzeżach Mrągowa. Ma urozmaiconą i rozwiniętą linię brzegową z niewielką wysepką w południowo-wschodniej...

Przewodnik lokalny

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB