Partnerem serwisu jest firma M.K.Szuster

Jak rozliczyć pit i nie popełnić błędu

2017-02-01 13:59:25 (ost. akt: 2017-05-18 11:55:53) Artykuł sponsorowany
Jak rozliczyć pit i nie popełnić błędu

Autor zdjęcia: Materiały prasowe

Podatnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za błędy w rocznych deklaracjach podatkowych.  Każdy błąd można poprawić składając korektę, ale niezauważony i nie wyeliminowany może wywołać negatywne konsekwencje dla podatnika.

Wybór formularza podatkowego


Błędy mogą pojawić się zanim zaczniemy wypełniać deklaracje. W momencie wybierania formularza podatkowego może się zdarzyć, że:
* wybrany formularz będzie nieaktualny
* formularz jest niewłaściwy do tego rodzaju rozliczenia.

Wzory formularzy zmieniają się najczęściej wraz ze zmianą przepisów podatkowych. Każda nowelizacja przepisów powoduje, że  druki pit są dostosowywane do aktualnych przepisów, np.wprowadzane są nowe rubryki. Celem zmian może być też uczynienie formularzy  bardziej funkcjonalnymi i przejrzystymi, ograniczenie możliwości popełnienia błędów.

Przed wypełnieniem pit trzeba więc sprawdzić aktualność druku. Jeśli mamy wątpliwości, jak rozliczyć pit na właściwym formularzu, najlepiej skorzystajmy z programu pit. Programy są aktualizowane zgodnie z najnowszymi przepisami podatkowymi i zawierają aktualnie obowiązujące druki pit.

Wypełnianie formularza


Na etapie wypełniania pit możemy popełnić pomyłki przez nieuwagę, albo przez niedostateczną znajomość przepisów.

Już na samym początku musimy wpisać właściwy identyfikator podatkowy NIP albo PESEL. Brak identyfikatora lub wpisanie niewłaściwego jest często spotykanym błędem. Wprawdzie organy fiskalne najczęściej tylko wzywają podatnika do uzupełnienia braku lub zmiany błędnie podanego identyfikatora, ale może to być stresujące, gdy dostaniemy wezwanie listem poleconym, w którym nie jest podana przyczyna stawienia się w urzędzie, natomiast są adnotacje o konsekwencjach karno skarbowych.

Rozliczając się komputerowo  unikniemy tego błędu, ponieważ program pit sprawdzi, czy każde pole deklaracji podatkowej zostało wypełnione prawidłowo. Program  na bieżąco sygnalizuje miejsca  niewypełnione lub wypełnione niewłaściwie. Chcąc poprawić błędy lub wprowadzić zmiany nie musimy przepisywać całego formularza, jak w wersji papierowej, lecz edytujemy tylko pole, w którym wprowadzamy zmiany.

Błędy obliczeniowe


Wśród błędów w deklaracjach podatkowych bardzo często występują błędy obliczeniowe. Często spotykane jest też niewłaściwe zaokrąglanie liczb.
Pomyłki w  obliczeniach  np. sumy przychodów, odliczeniach z tytułu ulg podatkowych, kwoty należnego podatku mogą wywołać nieprzyjemne konsekwencje, gdyż organ skarbowy może uznać je za przestępstwo skarbowe.

Wszystkie obliczenia matematyczne należy wykonać ze szczególna uwagą i dokładnoscią.. Jeżeli chcemy mieć pewność, że są wykonane prawidłowo i nie martwić się,  jak rozliczyć pit, skorzystajmy z programu komputerowego.. Wtedy naszym zadaniem będzie tylko podanie prawidłowych danych, a wszystkie obliczenia wykona  program PIT, który prawidłowo obliczy i zaokrągli wszystkie kwoty.

Złożenie podpisu pod zeznaniem podatkowym


Brak podpisu na formularzu podatkowym jest bardzo poważnym błędem, gdyż taka deklaracja nie jest ważna. Organ skarbowy uzna, że nie została złożona.

Na formularzu papierowym składamy podpis odręcznie. Wysyłając pit elektronicznie składamy podpis w formie zestawu “danych autoryzujących” podatnika (identyfikator podatkowy, imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, kwota przychodu wykazana w deklaracji składanej w poprzednim roku lub 0 w przypadku braku takiej deklaracji).

Wysyłanie pit online eliminuje możliwość  popełnienia błędu braku podpisu. System e-Deklaracje nie przyjmie deklaracji bez poprawnego podpisu. System sprawdza otrzymane deklaracje i jeśli stwierdzi błąd, przesyła do podatnika informację o statusie dokumentu w postaci kodu oznaczającego rodzaj błędu. Informację o poprawnym przetwarzaniu dokumentu otrzymamy w postaci kodu “200”. Status “200” oznacza, że nasz pit dotarł do urzędu skarbowego i możemy pobrać urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).


Nieterminowe złożenie deklaracji


Poważnym błędem, zagrożonym karą grzywny,  może być złożenie rocznego zeznania  po terminie. Deklaracje możemy składać bezpośrednio w urzędzie skarbowym, przesyłać lub rozliczyć pit online.

Podejmując decyzję, jak rozliczyć pit, warto zdecydować się na rozliczenie przez internet.
Ten sposób jest o tyle wygodny, że możemy w dogodnej chwili zasiąść przy komputerze i rozliczyć pit online. Może to być nawet dzień wolny od pracy, świateczny, godziny dowolne. System e-Deklaracje dostępny jest przez całą dobę. Aby zachować ustawowy termin wystarczy wysłać zeznanie w ostatnim dniu przed północą. Ważne jest uzyskanie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO), które jest dowodem otrzymania deklaracji przez urząd skarbowy. Składając pity w ostatnim dniu terminu musimy dopilnować, aby UPO zostało wygenerowane przed północą. Nawet kilkuminutowe opóźnienie zagrożone jest grzywną.

Sposoby unikania kary


W każdym przypadku stwierdzenia błędu w deklaracji podatkowej możemy się bronić przed konsekwencjami pomyłek.

Jeśli sami zauważymy pomyłkę, możemy złożyć korektę deklaracji. Korekta złożona przed upływem ustawowych terminów  uchroni przed konsekwencjami karnymi przewidzianymi w kodeksie karnym skarbowym.

Innym sposobem na uniknięcie konsekwencji, a przynajmniej ich złagodzenie, jest złożenie “czynnego żalu”, czyli  poinformowania urzędu o tym jakie wykroczenie popełniliśmy z podaniem przyczyny i wnioskiem o odstąpienie od kary.
Czekamy na Wasze zdjęcia i opisy pięknych zakątków regionu, kliknij tutaj, aby dodać swój artykuł lub skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@mojemazury.pl.