Partnerem serwisu jest firma M.K.Szuster

Szlak: Nad jezioro Krzywe - po wysokich brzegach jezior i jarów

Kolor szlaku
Długość
47,9
Czas przejścia
-
Poziom trudności
Łatwy
Miejscowość startu
Olecko
Miejscowość końca
Olecko
Trasa oznaczona kolorami - zielonym i czerwonym.
Przebieg: Olecko - Rosochackie - Giże - Orzechówko - Giże - Dworackie - Jurkowo - Krzywe - Dudki - Zajdy - Kukowo - Olecko.
Charakterystyka: długość - 48 km, do Krzywego - 28 km, skrótem z Giż przez Dudki - 29 km (znaki czarne).

Kilometrowy opis trasy.
0,0 km – początek trasy przy poczcie, jedziemy ulicą Kolejową w dół zgodnie z zielonymi znakami.
0,6 km – skrzyżowanie z szosą Ełk- Gołdap, skręcamy w lewo i jedziemy w kierunku Ełku. Przed skrzyżowaniem rzeka Matłak płynąca w rurach pod ziemią. Jego wylot znajduje się przy moście na ulicy Tunelowej i nieopodal wpada do Legi. Ciekawostką jest to, że podczas przebudowy dworca kolejowego i budowy obwodnicy miasta w 1937 r. rury, w których płynie Matłak, oczyszczono, a wydobyty muł i ziemię wyrównano tworząc park Pranga. Nazwa ta miała upamiętniać dwóch burmistrzów o nazwisku Prang, którzy piastowali ten urząd w 1737 roku i w latach 1914-1919.
1,3 km – za wiaduktem kolejowym skręcamy w prawo na drogę asfaltową do Świętajna. Poruszamy się na wprost drogą główną,
5,7 km – skrzyżowanie w Rosochackich skręcamy w prawo i wjeżdżamy na drogę gruntową. Sklep, PKS.
6,2 km – rozwidlenie dróg, skręcamy w lewo w kierunku Dobek.
7,0 km – skręcamy w lewo, w drogę biegnącą przed samotnym gospodarstwem. Zjeżdżamy ze szlaku zielonego na czerwony.
9,5 km – dojeżdżamy do drogi , skręcamy w prawo i jedziemy do wsi Giże.
10,1 km – w prawo odchodzi droga do Dobek, jedziemy na wprost.
10,5 km – jesteśmy przy byłym dworze majątku ziemskiego Giże. Obok widoczne są zbiorniki Biogazowni Giże produkującej energię elektryczną i cieplną z kukurydzy, trawy i kiszonki. Jedziemy w prawo przez mostek na Ostrówce.
11,8 km – droga Orzechówko – Dobki, jedziemy w lewo. W połowie odcinka mijamy po prawej wysokie wzniesienie, jest to doskonały punkt widokowy na okolicę, z którego przy dobrej widoczności widzimy Olecko.
12,8 km – droga Świętajno- Orzechówko, skręcamy w lewo i jedziemy przez wieś. Przez całą miejscowość poruszamy się po wysokiej krawędzi wspaniałej polodowcowej doliny o stromych zboczach. Miejsce piękne krajobrazowo.
15,6 km – droga asfaltowa Olecko- Świętajno, pokonujemy ją jadąc na wprost. Obok przystanek PKS. Jadąc w prawo przez Świętajno i Sulejki dojedziemy do Połomu nad Łaźną Strugą, skąd otwiera nam się droga na Stare Juchy.
15,9 km – wieś Giże, skręcamy asfaltem w prawo, w kierunku Dudek. Giże zostały założone przez braci pochodzących z Giż w starostwie ełckim i wraz z Giżewem z powiatu mrągowskiego były najprawdopodobniej gniazdem szlacheckim rodu Giżyckich, wywodzącego się z Mazowsza - z ziemi czerskiej lub sochaczewskiej. W XVII wieku zubożała część pruskiej gałęzi tego rodu poświęciła się zawodowi nauczycielskiemu i duszpasterskiemu i zlatynizowała wówczas swoje nazwisko na Gisevius (Gizewiusz). Po lewej widok na jezioro Dudeckie.
17,7 km – rozjazd, w lewo do Dudek, my w prawo do Dworackich.
UWAGA SKRÓT! Na rozjeździe skręcamy w lewo, po lewej ukazuje się Jezioro Dudeckie, po 1 km jazdy znajdziemy się przy hotelu (na plaży pomost, sprzęt pływający, sklep), a po następnych 500 m jazdy na wprost z prawej dochodzi droga, jesteśmy na 33,8 km szlaku.
19,2 km – wieś Dworackie - którą przejeżdżamy jadąc na wprost.
20,7 km – początek lasu, jedziemy na wprost pod górę, wspinając się na wysoki brzeg Jeziora Dworackie- powierzchnia 92,4 ha, długość- 2,750 m, szerokość- 560 m, największa głębokość- 12,9 m. Dobrze rozwinięta linia brzegowa, największa wyspa o powierzchni 1,6 ha.
21,3 km – jadąc na wprost mijamy odchodzącą w lewo drogę przy ogrodzonej działce.
21,8 km – jedziemy w lewo odchodzącą do lasu drogą.
22,2 km – mijamy leśne gospodarstwo, za nim rozwidlenie dróg, jedziemy odnogą w prawo.
23,1 km – droga asfaltowa Świętajno - Krzywe, jedziemy w lewo do Krzywego. Przystanek PKS w Jurkowie.
27,4 km – wieś Krzywe- jedziemy na wprost. Miejscowość położona na wysokim brzegu jeziora Krzywego. We wsi znajduje się sklep, gospodarstwa agroturystyczne, kąpielisko, PKS.
27,9 km – za przystankiem PKS, przy krzyżu skręcamy w lewo na drogę gruntową. Jadąc do końca wsi możemy wejść na wysoki brzeg jeziora i podziwiać jego panoramę - do czego bardzo zachęcamy. Poruszając się dalej na wprost po kilku kilometrach znajdziemy się w miejscowości Piaski nad Jeziorem Łaśmiady, skąd możemy dojechać do Ełku lub Starych Juch.
29,6 km – rozwidlenie dróg, jedziemy prawą odnogą. Po prawej mijamy siedlisko (29,9 km) z kamiennym ogrodzeniem i wjeżdżamy do lasu, jedziemy cały czas na wprost drogą. Uwaga – to trudny odcinek - rekomendujemy spacer lub bardzo ostrożną jazdę
32,5 km – koniec lasu.
33,3 km – droga żwirowa Kukówko- Dudki, jedziemy w lewo do Dudek. Przed nami Jezioro Kukowino- kształtem przypominające bumerang
33,8 km – Dudki, jedziemy w prawo do Zabielna. Po lewej stronie widok na Jezioro Dudeckie. 500 m w lewo - hotel „Panorama”, sklep, molo, kąpielisko, sprzęt pływający.
35,0 km – Zabielne. Jedziemy główną drogą na wprost, mijamy odchodzące w prawo drogi do Gąsek.
35,8 km nad jeziorem Kukowino i 36,8 km przez las obok jeziora Małego. W lesie cmentarz wojskowy z I wojny światowej. Przy wejściu na cmentarz bramy z tablice informacyjnymi w języku polskim i niemieckim. Na cmentarzu pochowanych jest 114 żołnierzy niemieckich i 47 rosyjskich, którzy w większości zginęli w bitwie 10 październiku 1914 roku. Po lewej - widok na Jezioro Zajdy z małą wysepką - 0,2 ha.
37,2 km – Zajdy, rozwidlenie dróg, jedziemy w prawo, droga żwirowa przechodzi w asfaltową, na 39,4 km pomijamy drogę do Giż jadąc cały czas na wprost.
41,9 km – skrzyżowanie z szosą Olecko- Ełk w Kukowie, którą przekraczamy jadąc na wprost przez wieś. Kukowo - obok budynku dawnej szkoły pomnik ofiar I wojny światowej pochodzących ze wsi i okolic. Sklep, PKS.
43,5 km – skręcamy w lewo w szeroką drogę gruntową.
43,8 km – skrzyżowanie drogi z torowiskiem byłej Oleckiej Kolejki Wąskotorowej, jedziemy w prawo i dalej aż do szosy asfaltowej.
45,6 km – szosa Olecko - Ełk, koniec szlaku czerwonego, skręcamy w prawo i jedziemy do Olecka. Pod wiaduktem kolejowym wjeżdżamy na szlak zielony, którym kontynuujemy jazdę.
47,9 km – skrzyżowanie przy poczcie w Olecku.

W pobliżu

Inne szlaki w okolicy

Polecamy na szlaku

Przewodniki po gminie

Informatory lokalne