{"area":{"id":"81923","name":"Tolkmicko","latitude":"54.31761551","longitude":"19.53046608","district":"307","description":"Tolkmicko to niewielkie, oko\u0142o trzytysi\u0119czne miasteczko po\u0142o\u017cone na skraju Wysoczyzny Elbl\u0105skiej. Z okolicznymi obrze\u017cami Zalewu Wi\u015blanego to tereny atrakcyjne turystycznie i dobra baza wypadowa dla turyst\u00f3w \r\n\r\nDo wa\u017cniejszych zabytk\u00f3w nale\u017c\u0105 wa\u0142y i fosa grodu Tolkemita oraz gotycka baszta z XIV wieku. Osoby odwiedzaj\u0105ce miasto powinny zwiedzi\u0107 r\u00f3wnie\u017c ko\u015bci\u00f3\u0142 parafialny \u015bw. Jakuba z XIV wieku oraz kaplic\u0119 barokow\u0105 z XVIII wieku. B\u0119d\u0105c w okolicy warto zobaczy\u0107 wielki g\u0142az narzutowy znajduj\u0105cy si\u0119 kilka metr\u00f3w od brzegu pla\u017cy, pomi\u0119dzy Tolkmickiem a Fromborkiem. \r\n\r\nWa\u0142y Tolkemita to pozosta\u0142o\u015bci najlepiej zachowanego grodziska staropruskiego na obszarze powiatu elbl\u0105skiego. Grodzisko znajduje si\u0119 w odleg\u0142o\u015bci nieca\u0142ych 3 kilometr\u00f3w na po\u0142udnie od Tolkmicka.\r\n\r\nTolkmicko to najwi\u0119kszy polski port nad zalewem Wi\u015blanym. Znajduje si\u0119 tam przysta\u0144 pasa\u017cerska. Mo\u017cna pop\u0142yn\u0105\u0107 st\u0105d statkiem do Krynicy Morskiej."}}