Rezerwat Przyrody "Ostrów Tarczyński"

Rezerwat Przyrody "Ostrów Tarczyński" - o atrakcji

Kategoria
Ciekawe miejsca > Rezerwaty > Krajobrazowe
Miejscowość, gmina
Rybno, gmina Rybno (pow. działdowski), Mazury
Gmina
Rybno (pow. działdowski)
Teren rezerwatu znajduje się pomiędzy dwoma jeziorami: Grądy i Tarczyńskie, a od północy oddzielony od lądu rzeką (tzw. krótka rzeka). Dojście do rezerwatu możliwe jest wyłącznie od strony południowej. Położenie i konfiguracja terenu sugerują, że w przeszłości uroczysko to było półwyspem lub wyspą a jeziora łączyły się. Celem ochrony tego rezerwatu jest zachowanie urozmaiconego pod względem rzeźby terenu, z mozaiką siedlisk i zespołów roślinnych oraz ostoi licznych gatunków ptaków. Urozmaicona rzeźba terenu sprawia, że w rezerwacie występuje duże zróżnicowanie warunków siedliskowych i zespołów roślinnych. Rezerwat obejmuje bór mieszany z fragmentami lasów grądowych. Z gatunków drzewiastych w rezerwacie występują: sosna: 70%, dąb: 11%, brzoza: 8,9%, olsza: 5,3%, świerk: 4,4%. Najwięcej jest drzewostanów około 100 letnich (74%). Bogata jest także szata roślinna podszytu i runa, zmieniająca się w zależności od typu siedliskowego lasu. W runie borów mieszanych rosną m.in. chronione widłaki (goździsty i jałowcowaty), konwalie. W zachodniej części rezerwatu znajdują się siedliska grądowe. Występuje tam bogaty skład gatunkowy drzewostanów, podszytu i runa, charakteryzujący się zmiennością sezonową. W runie występują: piżmaczek, czartawa drobna, podagrycznik. Urozmaiceniem terenu są zagłębienia terenowe z roślinnością torfowiskową. Największe i najciekawsze pod tym względem jest torfowisko w południowej części rezerwatu. Ekosystemy leśne rezerwatu oraz przylegające do nich ekosystemy bagienno-jeziorowe jeziora Tarczyńskiego i jeziora Grądy, są bardzo cenne pod względem ornitologicznym. Ostrów Tarczyński jest ostoją 85 gatunków ptaków lęgowych i 9 gatunków zalatujących. Występują tu ptaki związane ze środowiskiem leśnym oraz z otaczającymi rezerwat wodami. Można tu spotkać myszołowa, kanię rudą, bielika oraz rybołowa. W obrębie rezerwatu gnieżdżą się ptaki takie jak: krakwa, gągoł, nurogęś, perkoz zausznik, sieweczka rzeczna, bekas kszyk, brodziec samotny, brodziec piskliwy, turkawka, pójdźka, puszczyk, sowa uszata, zimorodek, dudek krętogłów oraz cztery gatunki dzięciołów. Można tu także spotkać bociana czarnego oraz orlika krzykliwego.

Rezerwat Przyrody "Ostrów Tarczyński" - zdjęcia

Posiadasz zdjęcia tej atrakcji i chcesz podzielić się nimi z innymi miłośnikami regionu? Kliknij tutaj!


W pobliżu

Polecamy w okolicy