Cmentarz staroobrzędowców w Osiniaku - Piotrowie

Cmentarz staroobrzędowców w Osiniaku - Piotrowie - o atrakcji

Kategoria
Ciekawe miejsca > Budynki i budowle > Cmentarze i grobowce
Miejscowość, gmina
Osiniak-Piotrowo, gmina Ruciane-Nida, Mazury
Adres
Osiniak - Piotrowo
Gmina
Ruciane-Nida
Osiniak - Piotrowo w latach 30-tych XIX wieku założyli rosyjscy staroobrzędowcy. Dzisiaj we wsi mieszka ich już niewielu. Pozostał po nich cmentarz.

Kim byli staroobrzędowcy, zwani tez starowiercami i filiponami?
Staroobrzędowcach to prawosławni Rosjanie, którzy nie przyjęli reformy cerkwi prawosławnej przeprowadzonej w końcu XVIII wieku.

Prześladowani w Rosji schronili się na suwalszczyźnie, na terytorium Królestwa Polskiego. Tam też popadli w kłopoty, bo religia zakazywała im służby wojskowej. W 1825 r. starowiercom pozwolono osiedlać się w Prusach.

Na Mazurach pojawili się w 1830 roku. Centrum ich życia religijnego stało się Wojnowo. Powstał tam jedyny na Mazurach klasztor staroobrzędowców.

Starowiercy wykarczowali puszczę i w 1834 roku w zbudowali w Osiniaku - Piotrowie pierwsze domy.

Co ciekawe z miejscowymi Mazurami dogadywali się po polsku, bo nauczyli się go w czasie pobytu na suwalszczyźnie. W 1837 roku w pobliskim Ładnym Polu zbudowali molennę czyli dom modlitwy. Drewniana świątynia służyła mieszkańcom obu wsi. Rozebrano ją w 1935 roku.

Większość staroobrzędowców zachowała przez lata religię i tradycję. Wśród młodszego pokolenia silne były jednak wpływy kultury niemieckiej. W 1945 żołnierze radzieccy zabili wielu staroobrzędowców. Byli dla nich podejrzani, bo mówili po rosyjsku. Część wczesnym latem 1945 roku razem z Niemcami i Mazurami wywieziono na Syberię.

Te pokolenie staroobrzędowców nie znało już polskiego. Mówili po niemiecku i po rosyjsku. Nie czuli się w Polsce dobrze. Dlatego większość staroobrzędowców wyjechała do Niemiec.

Dzisiaj w Osiniaku – Piotrowie mieszka już tylko kilka rodzin starowierców.Cmentarz staroobrzędowców w Osiniaku - Piotrowie - zdjęcia


Podobne atrakcje

W pobliżu

Polecamy w okolicy