Partnerem serwisu jest firma M.K.Szuster

Regulamin konkursu: Lokal z duszą

2012-05-21 12:00:00 (ost. akt: 2012-05-30 10:10:00)

Regulamin plebiscytu
§1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu za pomocą sms na Lokal z duszą (zwanego dalej plebiscytem).

§2.

Organizatorem plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446, wysokość kapitału zakładowego 8 301 000 złotych (zwana dalej Organizatorem).

§3.

Plebiscyt trwa od dnia 30 maja do dnia 2 lipca do godziny 23.59.

§4.

W plebiscycie mogą brać udział lokale z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani ich krewnych lub powinowatych do II stopnia.

Decyzje o tym jakie lokale biorą udział w konkursie podejmuje w imieniu organizatora Adam Bartnikowski, redaktor serwisu mojemazury.pl.

Zamknięcie listy lokali nastąpi 20 czerwca.

Lokale zostaną ponumerowane i umieszczone na serwisach internetowych Grupy Medialnej Gazety Olsztyńskiej.

Do opisu każdego lokalu, który przekroczy liczbę 300 sms zostanie dodatkowo dodany adres strony internetowej danego lokalu.

Lokal, który uzyska ponad 500 smsów otrzyma na zyczenie dodatkowo galerię zdjęciową (do 10 zdjęć).

§5.

Tytuł Lokalu z duszą otrzyma lokal, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w plebiscycie do dnia 2 lipca do godziny 23.59.

§ 6.

Głosowanie na Lokal z duszą odbywa się za pomocą sms’ów wysyłanych na numer:
71160 z kodem: gm.lok.x, gdzie x oznacza przypisany numer lokalu.
Koszt jednego sms’a na każdy z tych numerów wynosi 1 zł plus VAT.

§7.

Prawidłowo oddanym głosem jest głos oddany za pomocą sms’a wysłanego z telefonu komórkowego na numery podane przez organizatora.

Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.

Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 9.

Protokół powinien zawierać:

datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;

liczbę nadesłanych sms’ów;

podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na stronach internetowych tygodników grupy medialnej Gazety Olsztyńskiej, gazetaolsztynska.pl, mojemazury.pl. oraz w Gazecie Olsztyńskiej.

§11

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:

Maciej Osowicki,
Adam Bartnikowski
Igor Hrywna.

§13

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

§14

Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 15.

Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 16.

Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§17

Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§18

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§20

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztyńska.pl.Czekamy na Wasze zdjęcia i opisy pięknych zakątków regionu, kliknij tutaj, aby dodać swój artykuł lub skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@mojemazury.pl.

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. 12345 #713064 | 80.53.*.* 19 cze 2012 12:05

    §7. Regulaminu: Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów. NA TEN SAM LOKAL? Do boju, właściciele, komórki w dłoń i nie żałujcie kasy. Bo chyba numerów konkursowych abonamenty z nielimitowaną liczbą SMSów nie obejmują...

    ! - + odpowiedz na ten komentarz

  2. idalka #712569 | 178.23.*.* 18 cze 2012 20:55

    POTOP - NAJLEPSZY, NIEPOWTARZALNY, JEDYNY W SWOIM RODZAJU LOKAL Z DUSZĄ W MRĄGOWIE ;)

    ! - + odpowiedz na ten komentarz