Rezerwat Przyrody Piłackie Wzgórza

Rezerwat Przyrody Piłackie Wzgórza - o atrakcji

Kategoria
Ciekawe miejsca > Rezerwaty > Leśne
Miejscowość, gmina
Piłaki Wielkie, gmina Pozezdrze, Mazury
Adres
Nadleśnictwo Borki, Dworcowa 8B, 11-612 Kruklanki
Dane kontaktowe
Tel. 87/42 17 045
Fax. 87/42 17 053
Strona www
www.borki.bialystok.lasy.gov.pl/nadlesnictwo
Adres e-mail
borki@bialystok.lasy.gov.pl
Gmina
Pozezdrze
Rezerwat położony w województwie warmińsko - mazurskim, w gminie Pozezdrze, nadleśnictwie Borki. Akt powołujący rezerwat ukazał się w MP nr 17, poz. 120 z 30.05.1989 r.
Ochronie poddano lasy położone na morenie czołowej o bogatej młodoglacjalnej rzeźbie.

Urozmaicona rzeźba Wzgórz Piłackich została ukształtowana w stadium pomorskim zlodowacenia bałtyckiego. Najwyższe wzniesienie w rezerwacie osiąga 210 m n.p.m., różnice wysokości sięgają 80 m, zbocza wyniesień są bardzo strome, mają nachylenie 30-40°. Morenowe wzgórza zbudowane są z piasków i żwirów zawierających głazy. W południowo-wschodniej części rezerwatu występują piaski sandrowe. Bór mieszany zajmuje 80% powierzchni rezerwatu, tworzą go drzewostany świerkowo-sosnowe z domieszką brzozy brodawkowatej. Sosny i świerki w wieku 100lat osiągają tu wysokość 30 m. W południowo-wschodniej części rezerwatu wykształciły się gleby rdzawe bielicowe, które pokrywa bór brusznicowy - teren ten zajmuje około 9% powierzchni rezerwatu. Około 7% powierzchni rezerwatu zajmują zespoły grądowe.
Rośliny objęte ochroną: widłak spłaszczony, widłak goździsty, pomocnik baldaszkowy, tajęża jednostronna, widłak jałowcowaty.

Rezerwat Przyrody Piłackie Wzgórza - zdjęcia

Posiadasz zdjęcia tej atrakcji i chcesz podzielić się nimi z innymi miłośnikami regionu? Kliknij tutaj!


Dalej na wschód?

Kanał Brożajcki

Kanał Brożajcki

Dalej na zachód?

Kościół w Kutach z 1887 roku

Kościół w Kutach z 1887 roku

Podobne atrakcje

W pobliżu

Polecamy w okolicy