Partnerem serwisu jest firma M.K.Szuster

Jezioro Czarna Kuta

Wysokość n.p.m.
125.9 m.n.p.m.
Powierzchnia jeziora / Powierzchnia wysp
25.50ha / -
Maksymalna głębokość / Średnia głębokość
4.5m / 2.2m
Maksymalna długość / Maksymalna szerokość
920.0m / 420.0m
Długość linii brzegowej / Wskaźnik rozwinięcia
2700.0m / 1.51
Objętość jeziora / Wskaźnik odsłonięcia
561.0 tys. m3 / 11.6
Ryby występujące w jeziorze
karaś leszcz płoć szczupak węgorz
Gmina, Region
Pozezdrze, Mazury
Jezioro otoczone łąkami i polami, północne brzegi zajmują zabudowania wsi Kuty. Roślinność wodna urozmaicona - w wynurzonej dominuje trzcina, porastająca wąskim pasem prawie połowę długości linii brzegowej, miejscami występują duże kępy tataraku oraz nieliczne pałki. Dojazd do jeziora z Giżycka na północ drogą 644 do Pozezdrza i dalej na północy wschód w kierunku Kut.

Ryby występujące w jeziorze Czarna Kuta


Jezioro Czarna Kuta - zdjęcia


Dalej na wschód?

Biała Kuta

Jezioro Biała Kuta

Dalej na zachód?

Głęboka Kuta

Jezioro Głęboka Kuta

Inne jeziora w tej gminie

 • Jezioro Dargin

  Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec braku wyraźnych granic jezioro Łabap rozpatruje się jako zachodnią zatokę...

 • Jezioro Gołdapiwo (Gołdopiwo)

  Zbiornik o miernie rozwiniętej linii brzegowej, mało urozmaiconej rzeźbie dna, ławicy regularnie wykształconej, bez nagłych...

 • Jezioro Harsz

  Jezioro położone około 8 km na południe od Węgorzewa. Zbiornik złożony z dwóch części: dużej, południowo-zachodniej zwanej...

 • Jezioro Krzywa Kuta

  Zbiornik o silnie rozwiniętej linii brzegowej, z trzema małymi wyspami - dwie leżą na północno-wschodnim plosie, a trzecia...

 • Jezioro Pozezdrze (Zofiówka, Zofijówka)

  Zbiornik o średnio rozwiniętej linii brzegowej, dnie miękkim, mulistym z wypłyceniem, w środkowej części plosa zarośniętym...

 • Jezioro Wilkus

  Zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej, płytki, o mało zróżnicowanej rzeźbie dna.
  Przez Wilkus przepływa rzeka Sapina,...

W pobliżu