Partnerem serwisu jest firma M.K.Szuster

Pole do siatkówki: ośrodek U Andrzeja

12-221 Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 17

87 423 10 12

uandrzeja@interia.pl

Boisko na terenie ośrodka U Andrzeja.

Kategoria