Jezioro Grajewko

Wysokość n.p.m.
117.0 m.n.p.m.
Powierzchnia jeziora / Powierzchnia wysp
42.70ha / -
Maksymalna głębokość / Średnia głębokość
9.0m / 5.0m
Maksymalna długość / Maksymalna szerokość
1550.0m / 450.0m
Długość linii brzegowej / Wskaźnik rozwinięcia
3600.0m / 1.55
Objętość jeziora / Wskaźnik odsłonięcia
2135.0 tys. m3 / 8.5
Ryby występujące w jeziorze
leszcz lin płoć sandacz szczupak
Gmina, Region
Giżycko, Mazury
Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej, dość regularnej rzeźbie dna. Jezioro otaczają wyniesione brzegi - pola i łąki. Dojazd z giżycka na południe drogą nr 644, która biegnie zachodnimi obrzeżami jeziora.

Ryby występujące w jeziorze Grajewko


Jezioro Grajewko - zdjęcia


Dalej na wschód?

Kąpskie

Jezioro Kąpskie

Dalej na zachód?

Niegocin

Jezioro Niegocin

Inne jeziora w tej gminie

 • Jezioro Niegocin

  Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej i bardzo urozmaiconej rzeźbie dna, z wieloma głęboczkami i płyciznami śródjeziornymi...

 • Jezioro Kisajno

  Jezioro o rozwiniętej linii brzegowej, urozmaiconej półwyspami i zatokami oraz 18 wyspami, które są ścisłym rezerwatem ptactwa...

 • Jezioro Dobskie

  Zachodnie jezioro w kompleksie Mamr. Jezioro z obrzeżami jest rezerwatem przyrody. Zbiornik o linii brzegowej od zachodu...

 • Jezioro Dejguny

  Zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej, z jedną zadrzewioną wyspą na plosie. Rzeźba dna urozmaicona, z licznymi głęboczkami.

 • Jezioro Kruklin

  Zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej, z wieloma zatokami, półwyspami i pięcioma niewielkimi wyspami; dwie z nich leżą w...

 • Jezioro Tajty

  Zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej, z wyraźnym podziałem na dwa plosa. Rzeźba obrzeży urozmaicona - brzegi Tajt Wrońskich...

W pobliżu

Polecamy w okolicy