Partnerem serwisu jest firma M.K.Szuster

Jezioro Głęboka Kuta

Wysokość n.p.m.
125.6 m.n.p.m.
Powierzchnia jeziora / Powierzchnia wysp
16.50ha / -
Maksymalna głębokość / Średnia głębokość
22.0m / 6.6m
Maksymalna długość / Maksymalna szerokość
600.0m / 300.0m
Długość linii brzegowej / Wskaźnik rozwinięcia
1650.0m / 1.15
Objętość jeziora / Wskaźnik odsłonięcia
1089.0 tys. m3 / 2.5
Ryby występujące w jeziorze
leszcz płoć sandacz
Gmina, Region
Pozezdrze, Mazury
Jezioro w otoczeniu lasów i pól. Zbiornik od północo-wschodu przyjmuje dopływ z Czarnej Kuty, a na zachodzie odprowadza wody do jeziora Stręgiel. Dojazd do jeziora z Giżycka na północ drogą nr 644 do Pozezdrza i stąd drogą na północny wschód do wsi Przytuły i zbliżenia z jeziorem.

Ryby występujące w jeziorze Głęboka Kuta


Jezioro Głęboka Kuta - zdjęcia


Dalej na wschód?

Czarna Kuta

Jezioro Czarna Kuta

Dalej na zachód?

Brżąs

Jezioro Brżąs

Inne jeziora w tej gminie

 • Jezioro Dargin

  Środkowe, największe z jezior kompleksu Mamr. Wobec braku wyraźnych granic jezioro Łabap rozpatruje się jako zachodnią zatokę...

 • Jezioro Gołdapiwo (Gołdopiwo)

  Zbiornik o miernie rozwiniętej linii brzegowej, mało urozmaiconej rzeźbie dna, ławicy regularnie wykształconej, bez nagłych...

 • Jezioro Harsz

  Jezioro położone około 8 km na południe od Węgorzewa. Zbiornik złożony z dwóch części: dużej, południowo-zachodniej zwanej...

 • Jezioro Krzywa Kuta

  Zbiornik o silnie rozwiniętej linii brzegowej, z trzema małymi wyspami - dwie leżą na północno-wschodnim plosie, a trzecia...

 • Jezioro Pozezdrze (Zofiówka, Zofijówka)

  Zbiornik o średnio rozwiniętej linii brzegowej, dnie miękkim, mulistym z wypłyceniem, w środkowej części plosa zarośniętym...

 • Jezioro Wilkus

  Zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej, płytki, o mało zróżnicowanej rzeźbie dna.
  Przez Wilkus przepływa rzeka Sapina,...

W pobliżu