{"area":{"id":"85016","name":"Ruciane-Nida","latitude":"53.64763385","longitude":"21.56872090","district":"321","description":"Ruciane-Nida le\u017cy w sercu Puszczy Piskiej, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, na styku jezior Guzianka Wielka i Nidzkie. To jedna z najbardziej znanych miejscowo\u015bci turystycznych na Mazurach.\r\n\r\nNid\u0119 za\u0142o\u017cono w 1595 roku. Wie\u015b przez wiele lat by\u0142a osad\u0105 ryback\u0105. Osiedle Ruciane po\u0142\u0105czono ze wsi\u0105 Nida 1 stycznia 1966 roku, wtedy miastu nadano prawa miejskie. \r\n\r\n\r\nZapaleni \u017ceglarze b\u0119d\u0105 zachwyceni licznymi akwenami. Sp\u0142yw kajakowy rzek\u0105 Krutyni\u0105 i Nidk\u0105 na d\u0142ugo zostanie w pami\u0119ci wszystkim, kt\u00f3rzy zdecyduj\u0105 si\u0119 na t\u0119 przygod\u0119. \r\n\r\nPuszcza Piska w okolicach Rucianego-Nidy jest wyj\u0105tkowo \u0142adna, bo monolit drzewostanu sosnowego przerywaj\u0105 bory li\u015bciaste. 500-letnie d\u0119by kr\u00f3lewskie, 200-letnia sosna w kszta\u0142cie liry i g\u0142azy narzutowe s\u0105 pomnikami przyrody i jednocze\u015bnie wizyt\u00f3wkami okolicy.\r\n\r\nBlisko 15 tys. ha gminy Ruciane-Nida wchodzi w sk\u0142ad Mazurskiego Parku Krajobrazowego.\r\n"}}